Синтаксичний розбір речення з однорідними членами – Просте ускладнене речення

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Просте ускладнене речення

Синтаксичний розбір речення з однорідними членами

Послідовність розбору

1. Дати загальну характеристику простого речення (розповідне, питальне чи спонукальне; окличне чи неокличне; поширене чи непоширене; двоскладне чи односкладне; повне чи неповне).

2. Указати, що речення ускладнене однорідними членами.

3. Визначити:

А) якими членами речення є однорідні члени;

Б) якими частинами мови вони виражені;

В) як вони зв’язані між собою (сполучниковим, безсполучниковим чи змішаним зв’язком);

Г) до якого слова в реченні вони відносяться.

Село Купається В теплі, сонці, мідному передзвоні та Веселому співі веснянок

(М. Стельмах).

Зразок розбору

Речення розповідне, неокличне, просте, поширене, двоскладне, повне, ускладнене однорідними членами. Однорідні члени речення в теплі, Сонці – непоширені, а (в) Передзвоні, співі – поширені непрямі додатки, виражені іменниками, пов’язані між собою змішаним зв’язком; у реченні відносяться до присудка Купається.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Синтаксичний розбір речення з однорідними членами – Просте ускладнене речення - Довідник з української мови