Ступінь дисоціації – РОЗЧИНИ

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Частина І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

Розділ 5. РОЗЧИНИ. ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНОЇ ДИСОЦІАЦІЇ

§ 5.9. Ступінь дисоціації

Оскільки електролітична дисоціація – процес оборотний, то в розчинах електролітів поряд з їх іонами є й молекули. Тому розчини електролітів характеризуються ступенем дисоціації (позначається грецькою буквою “альфа” а).

Ступінь дисоціації – це відношення числа молекул n, що розпалися на іони, до загального числа молекул розчиненої речовини N:

Ступінь дисоціації   РОЗЧИНИ (5.3)

Ступінь дисоціації електроліту визначається експериментально і виражається в частках одиниці або у відсотках. Якщо а = 0, то дисоціації немає, а якщо а = 1, або 100 %, то електроліт повністю розпадається на іони. Якщо ж а = 20 %, то це означає, що із 100 молекул даного електроліту 20 розпалося на іони1.

1 Так дисоціюють сильні електроліти (див. § 5.10).

Різні електроліти мають неоднаковий ступінь дисоціації. Досвід показує, що він залежить від концентрації електроліту

І від температури, із зменшенням концентрації електроліту, тобто при розведенні його водою, ступінь дисоціації завжди збільшується. Як правило, збільшується ступінь дисоціації і при підвищенні температури. За ступенем дисоціації електроліти поділяють на сильні й слабкі (див. нижче).

Розглянемо зміщення рівноваги, що встановлюється між недисоційованими молекулами й іонами під час електролітичної дисоціації слабкого електроліту – ацетатної кислоти:

СН3СООН = СН3СОО – + Н+.

При розведенні розчину ацетатної кислоти водою рівновага зміщується в бік утворення іонів – ступінь дисоціації кислоти зростає. Навпаки, при випарюванні розчину рівновага зміщується в бік утворення молекул кислоти – ступінь дисоціації зменшується.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Ступінь дисоціації – РОЗЧИНИ - Довідник з хімії