Трудова діяльність

Трудова діяльність – доцільна форма професійної активності індивіда, зумовлена техніко-техно – логічними засобами, що не залежать від суб’єктивних побажань. На відміну від цієї форми, сукупність дій і вчинків, за допомогою і в процесі яких забезпечується синхронізація інтересів і професійних здібностей людини з системою об’єктивних (організаційно-економічних і виробничо-технологічних) умов, є приватною формою Т. д. – трудової поведінки. Саме у взаємодії Т. д. і трудової поведінки виникає конкретна конфігурація індивідуальних, групових, колективних і суспільних інтересів Т. д. – відносно жорстко фіксована в часі й просторі доцільна низка операцій і функцій, які виконують люди, об’єднані у виробничі організації. Кінцевою метою такої діяльності є: створення матеріальних благ, засобів життєзабезпечення з різними споживчими властивостями; надання послуг різного цільового призначення; виробництво наукових ідей, цінностей та їх прикладних аналогів; збереження і передання інформації, її носіїв та ін. Т. д. пов’язана з розподілом благ, послуг, цінностей та ідей; організацією та управлінням працівниками, зайнятими в суспільному виробництві; забезпеченням обміну продуктами діяльності та їх еквівалентами. Т. д. загалом – незалежно від способу, засобів і результатів – характеризується такими спільними властивостями: 1) функціонально-технологічним набором трудових операцій, приписаних до робочих місць функціональною програмою; 2) набором відповідних якостей суб’єктів праці, зафіксованих у професійних, кваліфікаційних і посадових характеристиках (структурою соціально-професіональних статусів); 3) матеріально-технічними умовами і просторово-часовими межами реалізації (технологічною структурою) та ін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Трудова діяльність - Економічний словник