Економічна діяльність

Економічна діяльність – найважливіша форма свідомої та цілеспрямованої трудової діяльності людей, у процесі якої вони здебільшого вступають в активні зв’язки з природою та економічні зв’язки й відносини між собою для створення економічних благ у різних сферах суспільного відтворення, а також формують свою особистість. Е. д. – процес, тому має мету (створення благ і розвиток людини), засоби (засоби виробництва) та результат (економічні блага у формі корисних для суспільства товарів і послуг). Здійснюється у сферах матеріального та нематеріального виробництва різними економічними суб’єктами (окремим індивідом, домашніми господарствами, трудовими колективами). Окремі види Е. д. не пов’язані безпосередньо з активним відношенням людина – природа (діяльність у сфері освіти, охорони здоров’я та ін.). Е. д. органічно пов’язана з результатами минулої діяльності (успадкованими від минулих поколінь засобами праці, нагромадженим досвідом та знаннями, в т. ч. науковими, глибиною суспільного поділу праці), цілеспрямованістю, перетворенням речовини природи та її пристосуванням до потреб людей, взаємодопомогою, співробітництвом та змагальністю (конкуренцією).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Економічна діяльність - Економічний словник