УНІКАЛЬНІ ФОРМИ РЕЛЬЄФУ

РОЗДІЛ III ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ

Тема 1 ЛІТОСФЕРА

§28. УНІКАЛЬНІ ФОРМИ РЕЛЬЄФУ

– Пригадайте, як людина може змінювати поверхню рівнин і гір.

УНІКАЛЬНІ ФОРМИ РЕЛЬЄФУ. ОХОРОНА ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ. Унікальними формами рельєфу можуть бути мальовничі гори, скелі, химерні кам’яні останці, печери, відслонення, місцезнаходження викопних решток орга­нізмів тощо. Такі об’єкти потребують охорони, тому що у разі знищення відновити їх неможливо. Для їх збереження створюють природоохоронні території (заповідники, геологічні заказники, національні

пар­ки), а окремі об’єкти оголошують пам’ятками природи.

Унікальним об’єктом, відомим в усьому світі, є Великий каньйон у США. Каньйон – гігантську ущелину в гірських породах поверх­ні – створила річка Колорадо. Він має стрімкі, майже вертикальні схили. На них добре видно верстви порід, розташовані уступами різної форми. Каньйон річки Колорадо є частиною національного парку.

В Україні є багато унікальних об’єктів. Так, Карадазький заповідник, що на Південному березі Криму, називають геологічним музеєм просто неба. Там охороняється гірський масив Карадаг(Чорна гора). Він є згаслим вулканом,

що вивергався мільйони років тому. На схилах добре видно бічні кратери й застиглі потоки лави. Серед магматичних та осадових порід трапляються напівкоштовні мінерали: гірський кришталь, аметист, онікс, сердолік, яшма. Мальовничості Карадагу надають стрімкі ске­лясті вершини та урвища, що обриваються до моря. З води виступають кам’яні брили Золотих Воріт, Слона, Паруса та ін.

Охороні підлягають і печери. їх багато в Україні на Поділлі. Там розташована найбільша в світі гіпсова печера – Оптимістична. Загальна довжина її підземних лабіринтів понад 200 км.

Так охороняють неповторні, найцінніші ділянки неживої природи задля збереження їх для майбутніх поколінь.

УНІКАЛЬНІ ФОРМИ РЕЛЬЄФУ

Мал 117. Великий каньйон (США)

УНІКАЛЬНІ ФОРМИ РЕЛЬЄФУ

Мал. 118. Карадаг (Україна, Крим)

Подорож у слово

Слово унікальний означає рідкісний, своєрідний, винят­ковий.

ЧОМУ ЗЕМНУ ПОВЕРХНЮ НЕОБХІДНО ОХОРОНЯТИ. Охорона поверхні Землі передбачає збереження не лише унікальних форм рельєфу. Поверхню та її надра людина використовує з давніх-давен і змінює їх для своїх потреб. Вона обробляє землю, будує різні споруди, навіщо буває корисні копалини. Це спричиняє руйнування земної поверхні.

Видобуваючи корисні копалини, людина дедалі глибше проникає в земну кору. Її поверхня пробурена глибокими свердловинами, порізана величезними кар’єрами (мал. 119). Заглибини і підземні порожнини шахт порушують рівно ва­гу у верствах гірських порід. Наслідком цього є утворення тріщин, осідання поверхні і руйнування будівель на ній, виникнення зсувів. Зсуви – це відрив і сповзання фунту і порід; вниз по схилу. Це небезпечне явище, що може загро­жувати життю людей. Навколо шахт нагромаджені відвали порожньої породи – терикони (мал. 120). Вони займають великі площі родючих земель, які стають не придатними для господарського використання.

Будівництво найсильніше впливає на земну поверхню у великих містах. Там докорінно змінено природний рельєф: балки і яри засипано, на інших ділянках намито піску шаром 5-10 м під майбутню забу­дову. Скупчення будівель тисне на поверхню, ущільнює породи і призводить до її опускання.

Землеробство також істотно змінює земну поверхню, оскільки охоплює великі площі.

Надмірне розорювання земель призводить до виникнення ярів.

УНІКАЛЬНІ ФОРМИ РЕЛЬЄФУ

Мал. 119. Глибина кар’єрів, де видобувають руду, сягає 7 40 м

УНІКАЛЬНІ ФОРМИ РЕЛЬЄФУ

Мал. 120. Терикони – відвали порожньої породи біля шахт

Слово у подорож

Слово терикон у перекладі з фран­цузької означає: тері – відвали породи і конік – конічний.

Тобто це штучний насип з порожніх порід, вилучених з вугілля й інших ко­рисних копалин під час їх видобування.

Люди видобувають вугілля вже з глибини 1500 м, а золото – з 4000 м (Індія, Півден­на Африка). В Україні, у Донецькій області, площа ділянок, зайнятих різними відвалами і териконами, – понад 220 км2. Деякі терикони вищі за 100 м.

Тому, займаючись господарською діяль­ністю, людина водночас повинна дбати і про охорону поверхні та надр Землі. Щоб звести до мінімуму шкоду, якої завдає довкіллю видо­бування корисних копалин, потрібно якнай­повніше вилучати все корисне з видобутої сировини. Це забезпечить одержання більшої кількості потрібних речовин і зменшить від­вали непотрібних.

Для відновлення земель, зайнятих терико­нами, відвали розрівнюють, зверху насипа­ють грунт і насаджують дерева й чагарники. Кар’єри перетворюють на ставки, на бере­гах яких створюють зони відпочинку. Щоб зменшити негативний вплив землеробства на земну поверхню, потрібно дбайливо її обро­бляти. Аби не було ярів, на схилах насаджують рослини.

Чи можуть упасти Гімалаї

Сантиметр за сантиметром від­войовував землероб у гір і лісів землю для обробітку. Вистачило якихось 30 років, щоб знищити майже всі ліси поблизу Евересту. Проте тераси полів на схилах мо­жуть стати причиною екологічної катастрофи. Варто було порушити цілісність гір – і вони покарали людей обвалами та зсувами. Були навіть жахливі прогнози: якщо ви­рубування лісів не припиниться, то Гімалаї сповзуть униз, знищуючи все на своєму шляху. Але люди вчасно зрозуміли свої помилки. Тепер вони ретельно заліснюють схили гір деревами кущами.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

– Охорона надр полягає в дбайливому видобуванні й використанні корисних копалин.

– Охорона земної поверхні передбачає збереження унікальних форм рельєфу.

ЗАПИТАННЯ і ЗАВДАННЯ

1. Які об’єкти природи називають унікальними? Чому їх необхідно охороняти?

2. Як можна зберегти унікальні форми рельєфу?

3. У чому виявляється негативний вплив господарської діяльності людини на земну поверхню?

4. Як можна зменшити негативний вплив діяльності людини на земну поверхню?

ШУКАЙТЕ В ІНТЕРНЕТІ

Чи доводилося вам бачити унікальні форми поверхні? Якщо ні, знайдіть ін­формацію про них в Інтернеті (ключові слова для пошуку: геологічні пам’ятки природи, геологічні заказники, Гоанд-Каньйон тощо).

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

1. Аллабі М. Планета Земля: Енциклопедія. – К.: Махаон, 2009.

2. Крістін Годен. Вулкани: Дитяча енциклопедія. – К.: Махаон, 2006.

3.Лефевр П. Гори: Дитяча енциклопедія. – К.: Махаон, 2008.

4. Падалка І. А. Цікава геологія. – К.: Веселка, 1991.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Для самоконтролю навчальних досягнень

1. Укажіть об’єкти, під якими земна кора має найменшу потужність.

А океани

Б низовини

В височини

Г гори

2. Назвіть явища, що НЕ пов’язані з вулканізмом.

А гарячі джерела

Б утворення печер

В гейзери

Г виливи магми

3. Назвіть, що на плані й карті зображують горизонталями.

А форми рельєфу

Б річки

В корисні копалини

Г ліси

4. Як називається найвища вершина світу.

А Говерла

Б Гімалаї

В Джомолунгма

Г Кіліманджаро

5. Назвіть процес, що НЕ належить до зовнішніх.

А робота вітру

Б вулканізм

В робота води

Г вивітрювання

6. З’ясуйте, що є продовженням материка під водою океанів.

А шельф

Б ложе океану

В серединно-океанічний хребет

Г глибоководний жолоб

7. Установіть відповідність між гірськими породами та їх походженням.

1 глина

А метаморфічне

2 базальт

Б магматичне

3 гнейс

В осадове хімічне

4 торф

Г осадове уламкове

Д осадове органічне

8. Назвіть послідовно складові внутрішньої будови Землі, починаючи від поверхні планети.

А ядро

Б мантія

В земна кора

Г астеносфера

9. Назвіть послідовно гори світу, починаючи від найнижчих.

А Кримські

Б Анди

В Карпати

Г Гімалаї

10. Які природні явища доводять, що земна кора перебуває увесь час у русі?

11. Що спільного в роботі води і вітру?

12. Чи є правильним твердження, що площа материкової земної кори збігається з площею материків?

13. Який вулкан став не тільки грізним географічним явищем, а й відомою історичною подією, датованою 79 р. н. е.? Визначте його координати.

14. Як людина може змінювати рельєф?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


УНІКАЛЬНІ ФОРМИ РЕЛЬЄФУ - Географія