Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на – но, – то

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ
ДІЄСЛОВО
& 5 Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на – но, – то

Форми дієслова

На яке питання відповідає

Що означає

Як змінюється

Які граматичні ознаки має

Неозначена форма (інфінітив) (говорити, умитися )

Що робити?

Що зробити?

Дія, стан безвідносно до часу, особи, способу, числа

Не змінюється

Вид

Особові (говорю,

умиємось )

Що роблю?

Що зробив?

Що будемо робити?

Реальна дія, яка виконується певного особою в певний час

Дієвідмінювання

Вид, особа, час, спосіб, число, рід

Дієприкметник (говорений, умитий )

Який? яка?

Яке? які?

Ознака предмета за дією

Змінюється за відмінками

Вид, час, рід, число, відмінок, стан

Дієприслівник

(говорячи, умившись )

Що роблячи?

Що зроблячи?

Що робивши?

Що зробивши?

Додаткова дія

Не змінюється

Вид, час

Безособові форми на

– но, – то

(говорено, розбито )

Що роблено?

Що зроблено?

Дія, процес без зазначення особи

Не змінюються

Вид

44

1. Прочитайте текст.

Яка цікава й корисна наука психологія! За її допомогою можна знайти відповіді на багато питань, розібратися у власному “Я”, поліпшити риси характеру, словом, зануритися глибоко в підсвідомість і подивитися на себе збоку. Хіба не цікаво дізнатися, які здібності ти маєш, які в тебе інтелект, пам’ять і смак?

Однак потрібно пам’ятати, що, заповнюючи тести з журналів чи Інтернету, ми просто розважаємося. Спеціально розроблені тести за потреби використовують лише фахівці-психологи. Отож до тестів, запропонованих у популярних друкованих виданнях, ставтеся як до розваги.

2. Випишіть дієслова. Визначте їх форму й утворіть від них інші форми дієслова.

Учитель запитує в Сидоренка:

– Знову ти списав приклад?

– Та ви ж казали, що з відмінника Петренка приклад треба брати. От я і взяв у нього…

45

1. Виконайте тестове завдання, що допоможе визначити тип темпераменту, який є основою вашого характеру.

Настрій у мене найчастіше буває

А веселий

Б сумний

В спокійний

Г веселий, але його легко зіпсувати

Про мене кажуть

А посидючий,- коли йому цікаво

Б посидючий

В дуже повільний

Г непосидючий

Якщо мене образили

А пробачаю

Б ображаюсь

В не звертаю уваги

Г відповідаю тим самим кривдникові

Знайомлюся з людьми

А завжди першим(-ою)

Б ніколи не знайомлюся першим(-ою)

В рідко знайомлюся першим(-ою)

Г знайомлюся першим(-ою), якщо захочу

Під час спілкування

А легко підтримую бесіду

Б іноді підтримую бесіду, але соромлюсь

В більше слухаю

Г підтримую бесіду, якщо мені цікаво

Якщо у вас більшість відповідей

А, то ви – сангвінік,

Б – меланхолік,

В – флегматик,

Г – холерик.

2. Дієслова якої форми найчастіше вжито в поданому тесті? Чому?

3. Об’єднайтеся в чотири групи. Кожна група складає за одним із малюнків данського карикатуриста X. Бідструпа розповідь про поведінку людей відповідного типу темпераменту. Використайте всі форми дієслова (неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на – но, – то).

Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на   но,   то

46

1. Прочитайте текст. До якого стилю він належить?

Офіційно-діловий стиль – це стиль ділових документів. Йому властиві мовні кліше, наприклад, такі: згідно з розпорядженням, відповідно до чинного законодавства, порядок денний, поставити питання на розгляд, довести до відома, узяти до уваги, ужити заходів.

У медичній галузі, наприклад, побутують кліше на зразок: госпіталізація хворого, дослідження крові, відчуття болю, затьмарення свідомості, забите місце, згідно з приписом лікаря, лікарняний листок тощо.

Однією з морфологічних ознак офіційно-ділової мови є вживання дієслів у формі теперішнього й минулого часу зі значенням постійної дії (пропонується, надсилається, слухали), безособових дієслів (перевірено, рекомендовано), інфінітива (призначити, звільнити).

2. Складіть і запишіть речення з виділеними дієсловами, які подані в дужках.

47

1. Спишіть вірш Є. Плужника.

Падає з дерев пожовкле листя,

День уже в обіди догорів, –

Кажуть, що вночі на передмістя

Осінь приблукала з хуторів.

В центрі вона буде завтра ранком,

Повагом вступаючи туди…

Що ж! Приходь, задумлива селянко, –

Я тебе побачити радий.

Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на   но,   то

2. До якої форми дієслова належать виділені слова? Визначте рід (де можливо), число, дієвідміну цих дієслів.

3. Визначте синтаксичну роль дієслів у другій строфі вірша.

48

Прочитайте текст. Складіть речення (три-чотири) зі словом висловити.

У завданнях до вправ вас часто просять висловити думку про текст, репродукцію картини тощо. Висловити можна не лише думку, а й подяку, повагу, співчуття, побажання, упевненість, зневагу, обурення тощо.

Зверніть увагу, що вживати замість дієслова висловити інше дієслово виразити (наприклад, виразити думку) – неправильно.

49

1. Прочитайте текст. Випишіть дієприслівники.

Любов до себе передбачає наявність різних компонентів. Наприклад, люблячи себе, ти маєш правильно їсти. Дбаючи про своє здоров’я, думаєш про те, як твоє життя вплине на життя інших. Так, лежачи протягом двох місяців у лікарні, я точно знала, що це абсолютно вибило з колії мою маму. Вона сиділа тут, у Києві, зі мною та дітьми, залишивши всі свої робочі справи в Яремному. Хочу сказати, що коли ми не дбаємо про своє здоров’я, то чинимо дуже егоїстично, не замислюючись, як переживають інші за втрату нами можливості виконувати елементарні функції. Наші хвороби, змушуючи страждати рідних, порушують їхній звичний ритм життя (За І. Карною).

2. Зауважте, що всі дієприслівники мають суфікси – ачи, – ячи, – учи, – ючи, – ши, – вши. Перелічені суфікси притаманні тільки цій формі дієслова. Підкресліть суфікси у виписаних дієприслівниках.

50

1. Спишіть текст, поставивши дієслова в дужках у потрібну форму.

“Скільки людей – стільки й характерів”, – часто (повторювати) ми. І це справді так, двох однакових людей не (знайти). Навіть близнюки, яких не (могти) (розрізнити) з першого погляду, (виявлятися) зовсім різними людьми. Люди (мати) різні системи цінностей, захоплення, принципи і світогляд, по-різному (реагувати) на події. Характер людини (зумовлювати) її вчинки, з яких і (складати) життя.

2. Визначте число, особу та дієвідміну дієслів.

Мудре слово

51

1. Прочитайте вислови. Запишіть назви рис характеру, про які в них ідеться.

Людина не для того створена, щоб терпіти поразки… Людину можна знищити, але її неможливо перемогти (Е. Хемінгуей).

Сором часто забороняє те, чого не забороняють закони.

Знось із гідністю те, що змінити не можеш (Сенека).

Хто соромиться визнавати хиби свої, той з часом безсоромно виправдовуватиме своє невігластво, яке є найбільшою вадою (Г. Сковорода). Насилля живиться покірністю, як вогонь соломою (В. Короленко).

2. Доберіть спільнокореневі дієслова до назв рис характеру.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на – но, – то - Українська мова