Узагальнюючий урок з теми “Вищі спорові рослини”

Розділ II. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН

Тема 2. Вищі спорові рослини

УРОК 36

Тема. Узагальнюючий урок з теми “Вищі спорові рослини”

Мета. Узагальнити і систематизувати знання про вищі спорові рослини.

Основні поняття і терміни: вищі рослини; вищі спорові рослини, вайї, соруси, палеоботаніка, тканини, спорофіт, гаметофіт, архегонії, антеридії, мікроспори, мегаспори, бріологія, слань, ризоїди, спорогон.

Обладнання: гербарні зразки та колекції мохів, плаунів, хвощів і папоротеподібних, таблиці з циклами розвитку і розмноження

цих рослин.

Методи і методичні прийоми: словесні (бесіда (пояснювальна, контрольно-оцінна); наочні (демонстрація обладнання); практичні (виконання завдань практикуму).

Тип уроку: узагальнення і систематизація матеріалу.

Структура уроку

Етапи уроку

Час, хв.

1.

Організаційний момент.

2

2.

Повідомлення теми, мети і завдань уроку.

Мотивація учбової діяльності школярів.

3

3.

Відтворення і корекція опорних знань.

10

4.

Повторення і аналіз основних

фактів та явищ.

13

5.

Узагальнення і систематизація понять, засвоєння відповідної системи, знань, провідних ідей та основних теорій.

15

6.

Підсумки уроку, аргументація оцінок.

1

7.

Домашнє завдання.

1

Хід уроку

1. Організаційний момент.

2. Повідомлення теми, мети та завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Розповідь. Сьогодні ми узагальнимо інформацію, яку вивчали протягом останніх уроків. А саме повторимо усе найважливіше про вищі спорові рослини. Це дозволить нам якнайкраще підготуватися до тематичної атестації, яка відбудеться наступного уроку.

3. Відтворення і корекція опорних знань.

Виконання завдань практикуму.

Виберіть правильну відповідь і обведіть її кружечком.

1. Статеве покоління переважає у циклі відтворення:

А) мохоподібних;

Б) папоротеподібних;

В) хвощеподібних.

2. До вищих спорових рослин належать:

А) мохоподібні;

Б) водорості;

В) плауноподібні;

Г) хвощеподібні;

Г) папоротеподібні.

3. Мохоподібні мають таку будову:

А) корінь, стебло, листки;

Б) ризоїди, пластинчаста або листкостеблова будова;

В) ризоїди, стебло, листки, квітка.

4. В утворенні торфу беруть участь спресовані рештки:

А) чоловічої папороті;

Б) хвоща польового;

В) моху сфагнуму.

5. У папоротей корені та пагони мають особини:

А) статевого покоління;

Б) нестатевого покоління.

6. Спорангій – це:

А) особина нестатевого покоління;

Б) особина статевого покоління;

В) орган нестатевого розмноження рослин, в якому утворюються спори.

7. Для вищих спорових рослин характерне чергування поколінь:

А) гаметофіта і спорофіта;

Б) спор і гаметофіта;

В) спор і спорофіта.

8. Вищі спорові рослини мають статеві органи двох типів:

А) спорофіл і спорофіт;

Б) антеридій і архегоній;

В) мікологія і мікориза;

9. Мохи ростуть:

А) на луках;

Б) на болотах;

В) у водоймах;

Г) всі відповіді правильні.

10. Вищі спорові рослини – це:

А) вищі рослини, що розмножуються спорами;

Б) рослини, що розмножуються за допомогою насіння;

В) рослини, що розмножуються за допомогою насіння з утворенням квітки.

Взаємоперевірка тесту.

1-6, в; 2-а, в, г, г; 3-б; 4-в; 5-а; 6-в; 7-а; 8-6; 9-б; 10-а.

Пояснювальна бесіда за питаннями тесту (за потреби).

4. Повторення і аналіз основних фактів та явищ.

Робота в практикумах. Перевірка правильності заповнення учнями таблиці (початок на уроці 31). Доповнення за необхідності. Контрольно-оцінна бесіда за питаннями:

1) Порівняйте особливості будови надземної частини різних відділів вищих спорових рослин. З’ясуйте основні ознаки подібності та відмінності.

2) Порівняйте особливості будови підземної частини різних відділів вищих спорових рослин. З’ясуйте основні ознаки подібності та відмінності.

3) Чим представлені фотосинтезуючі органи у різних відділів?

4) Порівняйте життєві цикли різних відділів між собою. Зверніть увагу на переважання у циклі гаметофіта чи спорофіта. З чим це пов’язано?

5) Розкрийте значення різних відділів вищих спорових рослин у природі та житті людини. Назвіть представників, які трапляються у вашій місцевості.

Відділ

Особливості будови надземної частини

Особливості будови підземної частини

Фотосинтезуючі органи

Органи, в яких утворюються спори

Цикл відтворення

Основні представники

Значення у природі та житті людини

Мохоподібні

Представлена сланню, як у

Високорозвинених водоростей, або має листко-стеблову будову, подібну

До вищих рослин

Ризоїди, немає справжніх коренів

Слань або

Листки

Коробочка спорогона, де

Розвивається спорангій

На ніжці, що зв’язує її з

Гаметофітом

Переважає гаметофіт,

Після злиття гамет

Утворюється спорогон

(коробочка).

Спори дають початок

Новому гаметофіту

Маршанція, політрих

Звичайний (зозулин

Льон), сфагнові мохи

Регулятори режиму

Зволоження на болотах, луках, у лісах.

Утворюють торф.

Застосовувались як

Перев’язувальний

Матеріал.

Ускладнюють аерацію

Грунту, стають причиною пожеж

Плауноподібні

Пагони галузяться

Дихотомічно. Стебло складається з епідерми,

Кори і провідних тканин

Мають справжні

Корені, які галузяться

Дихотомічно

Листки з

Продихами та

Однією жилкою

Спорангії утворюються на особливих листках спорофілах, які можуть розміщуватись на верхівках пагонів – спороносних колосках

Переважає спорофіт.

Зі спор утворюється

Гаметофіт, невеликий,

Сланевої будови, котрий не залишає оболонки спори.

Після злиття гамет утворюється новий спорофіт

Плаун булавовидний,

Селягінела, молодильник

Роль у природі незначна.

Спори застосовуються у піротехніці, литті, фармації. Рослини використовуються як декоративні, лікарські. Вимерлі плауноподібні відіграли значну роль в утворенні кам’яного вугілля

Хвощеподібні

Тіло розчленоване на вузли і меживузля.

У вузлах кільцями розміщені

Бічні гілочки.

Стебло ребристе з прожилками всередині

Кореневище

Розділене на вузли

І меживузля з

Додатковими

Коренями

Фотосинтезує стебло.

Листки у вигляді зубців утворюють піхву, що прикриває вузол.

Спорангії зібрані в

Стробіли на верхівках

Пагонів. Є види, що мають

Спеціалізовані

Спороносні пагони.

На осі стробіла розміщені

Щитки, на щитках

Утворюються спорангії,

А у них спори

Переважає спорофіт.

Спори поширюються

Вітром, утворюють

Одностатеві гаметофіти,

Самостійно існуючі

Розчленовані пластини,

На яких розвиваються статеві органи і клітини. Після злиття гамет утворюється новий спорофіт

Хвощ польовий,

Хвощ лісовий,

Хвощ лучний,

Хвощ великий

Хвощ польовий –

Злісний бур’ян,

Лікарська рослина,

Індикатор кислих

Грунтів.

Вимерлі хвощі відіграли

Велику роль в утворенні кам’яного вугілля

Папоротеподібні

Трав’янисті, деревні

Рослини. У більшості

Наземна частина – цілісні та перисто – або двічі перисторозсічені

Листки вайї, що наростають верхівково, як пагони

Кореневище з

Додатковими

Коренями

Листки-вайї

Спорангії зібрані в соруси,

Що розміщені зісподу

Листків. У деяких видів є

Особливі спороносні вайї

Переважає спорофіт.

Спори проростають у

Двостатевий гаметофіт,

Що буває зеленим і має

Вигляд серцеподібної пластини. Запліднення відбувається у воді. 3 зиготи проростає новий спорофіт

Сальвінія плаваюча, щитник

Чоловічий,

Без щитник

Жіночий, орляк

Беруть участь в

Утворенні рослинних

Угруповань і накопиченні органічної

Речовини,

Використовуються

Як лікарські, декоративні рослини. Вимерлі папороті утворили значні поклади кам’яного вугілля

5. Узагальнення і систематизація понять, засвоєння відповідної системи знань, провідних ідей та основних теорій.

Виконання завдань практикуму.

Розділіть терміни на групи, підкресліть ці групи одним кольором і поясніть, за якою ознакою ви це зробили.

Вищі рослини; вищі спорові рослини, вайї, соруси, палеоботаніка, тканини, спорофіт, гаметофіт, архегонії, антеридії, бріологія, слань, ризоїди, спорогон.

6. Підсумки уроку, аргументація оцінок.

7. Домашнє завдання. Повторити матеріал за підручником, підготуватися до тематичної атестації.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Узагальнюючий урок з теми “Вищі спорові рослини” - Плани-конспекти уроків по біології