ВІДДІЛ ПЛАУНОПОДІБНІ – ПІДЦАРСТВО ВИЩІ РОСЛИНИ – ЦАРСТВО РОСЛИНИ – НАДЦАРСТВО ЕУКАРІОТИ

Довідник з біології

РОСЛИНИ

НАДЦАРСТВО ЕУКАРІОТИ

ЦАРСТВО РОСЛИНИ

ПІДЦАРСТВО ВИЩІ РОСЛИНИ

ВІДДІЛ ПЛАУНОПОДІБНІ.

Плауноподібні, або лікоподіопсиди (LycopocLiopsida) – старо­давні рослини, що виникли від риніофітів, мабуть, в середині де­вонського періоду палеозойської ери і що досягли розквіту в кам’яновугільному періоді. У той час існували гігантські форми плаунів. Наприклад, лепідодендрони сягали 30 м. у висоту і 1 м. в діаметрі, були покриті довгим шилоподібним листям до 1 м у до­вжину при ширині 1 см. їх коріння завдовжки

до 50 см. не мало кореневих волосків. Існування в напівзануреному стані в болотис­тому грунті в умовах насиченого водяними парами повітря кам’яновугільного періоду викликало потужний розвиток повітряноносної тканини, міжклітинниками якої повітря проходило до всіх органів рослин.

В кінці палеозойської ери – на початку мезозойської біль­шість плаунових вимерла, разом із гігантськими хвощеподібни­ми, утворивши на Землі основні запаси кам’яного вугілля.

В даний час плаунові репрезентовані приблизно 1000 видами. Це трав’янисті, багаторічні, звичайно вічнозелені рослини. Вени живуть на землі або поселяються

на стовбурах і гілках дерев. Плауни мають прямостійні, вилягаючи, звислі чи сланкі пагони. Довжина прямостійних пагонів у наземних рослин – до 1,0- 1,5 м., у сланких набагато більше – до 10 м.

ВІДДІЛ ПЛАУНОПОДІБНІ   ПІДЦАРСТВО ВИЩІ РОСЛИНИ   ЦАРСТВО РОСЛИНИ   НАДЦАРСТВО ЕУКАРІОТИ

Рис. 19. Польовий хвощ (А) і плаун (Б).

Усланких, або повзучих видів, від головного стеб­ла відходять бічні, а також додаткові корені.

Верхівкові пагони закінчуються стробілами, або спороносни­ми колосками. Колосок складається із стрижня, покритого дріб­ними й тонкими листочками. Біля основи листочків розвивають­ся спорангії, в яких спори дозрівають залежно від виду протягом декількох місяців або років. Зрілі спори, проростаючи, утворю­ють дрібні (від 1 до 5 мм.) гаметофіти обох статей, звані також дво­статевими заростками. Чоловічі й жіночі статеві органи дозріва­ють неодночасно, що підвищує вірогідність перехресного заплід­нення. З тієї зиготи, що утворилася в результаті запліднення, розвивається спорофіт.

Крім розмноження спорами плаунам властиве також вегета­тивне розмноження – бруньками, пагонами.

Плауни ростуть дуже повільно: ріст плаунів відбувається лише в точці росту, оскільки камбій в стеблі відсутній. У деяких видів розвиток із спори гаметофіта відбувається протягом 6-15 років. Тривалість життя спорофіта може досягати декількох десятиріч.

Деякі види плаунів містять отруту, що за характером дії на­гадує кураре. Плаун – баранчик знаходить застосування в медици­ні. Спори ряду видів використовували як дитячу присипку.

У зв’язку з повільним зростанням і винищуванням плауни підлягають охороні.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ВІДДІЛ ПЛАУНОПОДІБНІ – ПІДЦАРСТВО ВИЩІ РОСЛИНИ – ЦАРСТВО РОСЛИНИ – НАДЦАРСТВО ЕУКАРІОТИ - Довідник з біології