ВІДДІЛ МОХОПОДІБНІ – ПІДЦАРСТВО ВИЩІ РОСЛИНИ – ЦАРСТВО РОСЛИНИ – НАДЦАРСТВО ЕУКАРІОТИ

Довідник з біології

РОСЛИНИ

НАДЦАРСТВО ЕУКАРІОТИ

ЦАРСТВО РОСЛИНИ

ПІДЦАРСТВО ВИЩІ РОСЛИНИ

ВІДДІЛ МОХОПОДІБНІ

Мохоподібні (Bryophyta) (близько 25. тис. видів) відносяться до вищих спорових рослин, для яких характерне розділення тіла на органи. Відомі з карбону. Мохи зустрічаються повсюдно (за винятком пустель), але переважно в областях з помірним і холод­ним кліматом: в густих лісах, на болотах, на корі дерев, на стінах і дахах дерев’яних споруд, у воді річок та озер, на скелях. Мохи здатні переносити сильні морози та сильну

жару.

Мохоподібні, або мохи, – найпримітивніші з вищих наземних рослин. Клітини їх диференційовані. Об’єднуючись, вони утворю­ють спеціалізовані тканини. Тіло є сланню (антоцеротові, деякі печіночники) або розчленоване на стебло й листя. У центрі стебла у вигляді пучків розташовується провідна система, по якій прохо­дять розчини мінеральних солей та органічні речовини.

Листя представлене лінійно-ланцетовими зеленими пластин­ками, що складаються з декількох шарів клітин. Особливі кліти­ни – асимілятори – містять хлорофіл і здійснюють фотосинтез. Справжня коренева система відсутня. Функцію коріння

викону­ють безбарвні прозорі вирости епідермісу – ризоїди, розташовані в нижній частині стебла, що нагадують за виглядом кореневі во­лоски.

Зозулин льон -; багаторічна дводомна рослина, представник зелених мохів. Він зустрічається на болотах і в ялинових лісах; має пряме, нерозгалужене коричнево-зелене стебло заввишки від 15-20 до 40 см., на якому спірально розташовується вузьке зелене листя. Зозулин льон фіксується в грунті ризоїдами, що поглинають воду з розчиненими в ній мінеральними солями, а в хлоропластах листя проходить процес фотосинтезу. Життєвий цикл моху складний: в ньому відбувається чергування двох поко­лінь – спорофіта і гаметофіта. Гаплоїдна спора проростає на вологому грунті, утворюючи зелену нитку з розгалуженням. Із цієї нитки виростають листостеблові рослини – гаплоїдні гаме­тофіти. На жіночих гаметофітах в особливих органах – архегоніях – утворюються яйцеклітини, в чоловічих – антеридіях – сперматозоїди.

ВІДДІЛ МОХОПОДІБНІ   ПІДЦАРСТВО ВИЩІ РОСЛИНИ   ЦАРСТВО РОСЛИНИ   НАДЦАРСТВО ЕУКАРІОТИ

Рис. 17. Схема будови мохоподібних: А – зозулин льон; Б – сфагнум; С – зелена нитка зозулиного льону, що виросла зі спори; Д – розріз через лист сфагнуму: 1 – стебло, 2 – листя, 3 – ризоїди, 4 – гаметофіт, 5 – спорофіт, 6 – спорангій, 7- аси-мілюючі клітини, 8 – водозбірні клітини.

Запліднення можливе тільки за наявності вологи, що забез­печує просування чоловічих гамет до яйцеклітини, й відбувається звичайно в період рясних дощів. Із двох гаплоїдних гамет на вер­хівці жіночої рослини утворюється диплоїдна зигота. Через рік з неї розвивається диплоїдний спорофіт – коробочка на довгій ні­жці. Коробочка являє собою спорангій, має кришечку та повстя­ний ковпачок. Шляхом мейозу в спорангії утворюються гаплоїдні спори. Дозрівши, спори висипаються з коробочки й, потрапивши в сприятливі умови, проростають, даючи початок новому гамето­фіту. Нитки, котрі розвиваються зі спор моху, схожі за будовою на нитчасті зелені водорості, що вказує на спорідненість цих двох груп рослин. Таким чином, у циклі розвитку мохоподібних пере­важає стадія гаметофіта й сильно редукований спорофіт.

Представником білих, або торф’яних, мохів є сфагнум. Біли­ми їх називають тому, що в сухому стані мають білуватий колір.

Сфагнум – багаторічна рослина, постійний мешканець боліт зони помірного клімату. Стебло сфагнума сильно розгалужене й не має провідних пучків. Ризоїди відсутні. Листя містить клітини двох типів. Вони розташовані в один шар, тому лист має вигляд ажурної сіточки. Частина клітин вузькі, довгі, містять хлоропла­сти. У них проходить процес фотосинтезу. Між цими клітинами й в місцях прикріплення листя до стебла знаходяться великі безба­рвні клітини з отворами в оболонках – водозбірні клітини. Вони здатні поглинати велику кількість води й довго зберігати її. Там, де з’являється сфагнум, відбувається заболочування грунту.

ВІДДІЛ МОХОПОДІБНІ   ПІДЦАРСТВО ВИЩІ РОСЛИНИ   ЦАРСТВО РОСЛИНИ   НАДЦАРСТВО ЕУКАРІОТИ

Рис. 18. Схема життєвого циклу мохоподібних.

Сфагнум розмножується так само, як і зозулин льон, але на відміну від нього є однодомною рослиною.

Сфагнум росте поволі (до 3 см. на рік) верхньою частиною па­гона. Нижні ділянки стебла відмирають, ущільнюються, повільно розкладаються при малому доступі кисню й утворюють торф. Мохами виділяється антисептична речовина сфагнол, яка гальмує гниття, тому в шарах торфу зберігаються, не руйнуючись, пеньки та коріння дерев, листя й пилок рослин.

Значення мохів. Як правило, мохи не вживаються тваринами в їжу. В природі вони виконують роль нагромаджувачів вологи й регуляторів водного балансу лісів прилеглих територій, нагрома­джують більшість із речовин, у тому числі й радіоактивні. Мохи призводять до заболочування грунту та роблять його непридатним для посівів, оскільки там мало кисню й азотних солей. Сфагнові мохи можуть самозайматись, що часто є причиною лісових по­жеж. Головне значення мохів – утворення торфу. Торф є корис­ною копалиною. Він використовується як паливо, добриво, сиро­вина для хімічної промисловості (отримання ізоляційних стрічок, деревного спирту, карболової кислоти, пластмас та інших речо­вин). Висушений сфагновий мох, завдяки своїм антисептичним властивостям, може слугувати гарним перев’язувальним матеріа­лом. У сільському господарстві його використовують як підстил­ку для тварин, як добрива. Іноді – як замінник грубих кормів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ВІДДІЛ МОХОПОДІБНІ – ПІДЦАРСТВО ВИЩІ РОСЛИНИ – ЦАРСТВО РОСЛИНИ – НАДЦАРСТВО ЕУКАРІОТИ - Довідник з біології