Валова продукція сільського господарства у землеробстві

Валова продукція сільського господарства у землеробстві – частина валового суспільного продукту, створена в сільському господарстві, що включає обсяг продукції землеробства за певний період у вартісній формі. Складається з вартості спожитих засобів виробництв і чистої продукції сільського господарства. Обчислюють методом валового обороту, тому до складу продукції сільського господарства зараховують не лише вартість продукції, реалізованої за межами сільськогосподарських підприємств, а й вартість продукції, спожитої у господарствах, в яких вона вироблена. Значна частина В. п. с. г. припадає на нетоварну продукцію, використовувану в господарствах у вигляді засобів виробництва або спожиту працівниками цих господарств.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Валова продукція сільського господарства у землеробстві - Економічний словник