Дохід підприємства

Дохід підприємства – грошові кошти, які отримують підприємства після виробництва товарів, надання послуг, виконання робіт за вирахуванням зроблених при цьому витрат. Для підприємств будь-якої форми власності дохід завжди є різницею між валовим виторгом (“сумою продажу” – сумою грошей, отриманих підприємством від реалізації продукції) і вартістю спожитих засобів виробництва (амортизація, сировина, допоміжні матеріали, енергоносії тощо) та робочої сили. Для підприємств важливий дохід, що залишається у нього для господарського використання, тому його переважно обчислюють вирахуванням з валового виторгу всіх витрат, пов’язаних з виробництвом, і обов’язкових платежів. Д. п. використовується на споживання (індивідуальне, колективне) і нагромадження (економічне, соціальне). Внаслідок хибної економічної політики уряду в Україні 2003 збитки підприємств промисловості і сільського господарства становили понад 17 млрд. грн., 2001 – понад 22 млрд. грн..

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Дохід підприємства - Економічний словник