Сезонність виробництва

Сезонність виробництва – нерівномірність і нерегулярність випуску продукції окремими галузями промисловості, сільського господарства, будівництва впродовж року, спричинені порами року, природними явищами та ін. С. в. позначається на діяльності торгівлі, транспорту, на кількості зайнятих. Зокрема, для сільського господарства характерний зимовий сезон, сівба окремих сільськогосподарських культур навесні, догляд за ними, сінокіс, збір урожаю зернових та ін. С. в. загалом негативно впливає на ефективність виробництва, на використання виробничих потужностей, на оборот фінансових ресурсів та ін. З метою послаблення такого впливу С. в. у сільському господарстві, наприклад, організовують переробку сільськогосподарської продукції, створюють універсальні сільськогосподарські машини та ін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Сезонність виробництва - Економічний словник