Висотна поясність

Розділ 2 МАТЕРИКИ

Тема 5. Північна Америка

§59 Висотна поясність

Пригадайте

Від чого залежить кількість і послідовність висотних поясів?

Висотна поясність. У Євразії, де гірські системи неоднакові за ви­сотою, розташовані в усіх географічних поясах і на різній відстані від океанів, висотна поясність дуже різноманітна.

На півночі материка в горах тільки чотири пояси змінюють один одного. Рідкостійні ліси піднімаються до висоти 700 м, далі вгору розташований пояс кедрового стелюха, який поступово змінюєть­ся гірською тундрою.

Верхівки гір охоплені поясом вічних снігів.

Із просуванням на південь кількість висотних поясів зростає. Так, в Альпах, найвищих горах Європи, налічують п’ять висотних поясів, які закономірно змінюють один одного. Приблизно до 800 м над рівнем моря піднімаються бу­кові та дубові ліси, що утворюють нижній пояс. Далі, до висоти май­же 2000 м, переважають ялина, бук, сосна тощо. Це пояс хвойних і мішаних лісів, багатий на тварин лука ний світ. Вище поширені субальлійські луки, де переважають високогірні чагарники – рододендрон, кедровий стелюх, яловець. Луки в Альпах е цінними пасовищними угіддями. Далі вгору, майже

до снігової лінії, розкинувся альпійсь­кий пояс, де в умовах холодного клімату панують низькотравні луки (мал. 200). Найвищі гребені хребтів охоплені поясом вічних снігів. В Альпах є кілька національних парків, у яких одночасно охороняють природу та розвивають туризм. Тут багато гірських зимових курортів (мал. 201).

Висотна поясність

Мал. 200. Альпійська лука

Висотна поясність

Мал. 201. Національний парк (1) і гірський курорт (2) в Альпах

Наука стверджує

Висотні пояси “повзуть” угору. Через глобальне потепління висота снігової лінії в Альпах неухильно піднімається. Так само помітні зміни й у Скандинавських горах, де межа лісу піднялась на 150 м. Найбільших успіхів у “скелелазінні” досягли береза, ялина й сосна, що тепер звично ростуть на 500-700 м вище від колишньої межі лісу.

Найбільшу кількість висотних поясів у горах Євразії мають південні схили Гімалаїв. Тут, біля підніжжя, поширені заболочені тропічні ліси. Для них характерні чагарникові зарості, густо перевиті ліанами. Далі вгору, приблизно до висоти 1000 м, росте гірський тропічний ліс. Піднявшись іще на кілометр, можна натрапити на субтропічну вічнозелену рослинність. Вище неї починають переважа­ти рододендронові й мішані ліси з підліском із низького бамбука. Іще кілометр угору – з’являються хвойні та листопадні ліси зі смереки, модрини, яловцю. Верхня межа лісу перебуває на висоті 3500 м.

Вище лісового поясу розташовані субальпійські чагарникові за­рості та криволісся, які поступово переходять у луки. Примули, ане­мони, маки та інші квіткові рослини піднімаються до снігової лінії. На вічних снігах і льодовиках життя майже не існує.

Ніде у світі немає такої кількості висотних поясів, як у Гімалаях. Цікаво, що на їхніх північних схилах через надзвичайну сухість утворилося тільки два пояси – гірські пустелі, які одразу переходять у пояс вічних снігів.

Факти сьогодення

Через туристів Гімалаї втрачають ліси. За останні півстоліття площа лісів у Гімалаях скоротилася до 25 %, а подекуди й до 15 %. Головна причина прискореного знищення лісів у цьому гірському королівстві – швидке зростання пішохідного туризму, адже для обслуговування іноземних туристів палива потрібно значно більше, ніж для побуту невибагливого місцевого населення.

ПІДСУМКИ

Висотна поясність на материку залежить від висоти гір, їхнього розташування в географічному поясі та відстані від океану.

На південних схилах Гімалаїв утворилась найбільша у світі кількість висотних поясів.

Запитання і завдання для самоперевірки

Чи однакові висотні пояси в найвищих горах Євразії і Північної Америки? Відповідь поясніть.

За текстом підручника порівняйте висотні пояси Альп і Гімалаїв, поясніть відмінності.

И Розкажіть, як людина може впливати на висотні пояси.

У якому напрямку – на північ чи на південь – зростає в горах кількість висотних поясів?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Висотна поясність - Географія