Кліматичні пояси Землі

Розділ І. Закономірності формування природи материків і океанів
Тема 2. Материки та океани – великі природні комплекси географічної оболонки
& 6. Кліматичні пояси Землі

Пригадайте: Які існують закономірності поширення температури повітря та опадів на Землі?

Що таке кліматичний пояс. Ви вже знаєте, що кількість сонячної радіації зменшується від екватора до полюсів, а повітряні маси формуються залежно від географічної широти. Тому для кожної широти характерні свої ознаки клімату. Саме за широтною ознакою виокремлюють

кліматичні пояси.

Кліматичний пояс – територія, у межах якої основні показники клімату майже не змінюються.

Російський учений-кліматолог Б. Алісов за основу виокремлення кліматичних поясів узяв панівні в їх межах типи повітряних мас. За їх найменуванням пояси й дістали свої назви. Кліматичні пояси поділяють на основні та перехідні.

Основні кліматичні пояси. Там, де протягом року переважає вплив одного типу повітряних мас, сформувались основні кліматичні пояси. Вони дзеркально повторюються від екватора в бік полюсів. Усього основних кліматичних поясів сім: екваторіальний, два тропічні, два помірні, арктичний

і антарктичний. Кожному з них притаманний відповідний тип клімату.

В екваторіальному кліматичному поясі протягом усього року панують знижений атмосферний тиск та екваторіальні повітряні маси. Сонце тут знаходиться високо над горизонтом, що зумовлює високу температуру повітря. Завдяки переважанню висхідних повітряних потоків і впливу вологих океанічних повітряних мас, що надходять з вітрами, у цьому поясі випадає багато опадів (1000-3500 мм на рік).

У тропічних поясах панують тропічні повітряні маси з високим тиском і низхідними повітряними потоками. Тропічні повітряні маси завжди сухі, адже повітря, що надходить з екватора в тропіки на висоті 10 – 12 км, містить мало вологи. Опускаючись, повітря нагрівається й стає ще сухішим. Тому дощі тут випадають нечасто. Температура повітря висока. Такі кліматичні умови сприяли утворенню зони тропічних пустель і напівпустель.

Помірні кліматичні пояси зазнають впливу західних вітрів і помірних повітряних мас. Тут чітко виявлені чотири пори року. На кількість опадів впливає віддаленість території від океану. Найбільше опадів у західних частинах Євразії, їх приносять з океану західні вітри. Чим далі на схід, тим опадів менше, тобто посилюється континентальність клімату. На крайньому сході під впливом океану кількість опадів знову зростає.

Арктичний та антарктичний кліматичні пояси формуються під впливом холодних і сухих арктичних та антарктичних повітряних мас. Це області високого тиску. Температура повітря рідко піднімається вище 0 °С. Опадів випадає мало – менше 200 мм на рік.

Перехідні кліматичні пояси. Території, де повітряні маси змінюються за сезонами двічі на рік, належать до перехідних кліматичних поясів. У назвах перехідних поясів з’являється префікс суб-, що означає “під”, тобто “під основним поясом”. Таких поясів усього шість: два субекваторіальні, два субтропічні, субарктичний і субантарктичний. Перехідні кліматичні пояси розташовані між основними поясами, з яких до них надходять відповідні повітряні маси. У липні всі повітряні маси переміщуються на північ, у січні – на південь.

Субекваторіальні кліматичні пояси знаходяться між екваторіальним і тропічними поясами обох півкуль. Тому вони перебувають улітку під впливом теплих і вологих екваторіальних повітряних мас, а взимку – теплих і сухих тропічних. Отже, протягом року тут панує тепла погода, однак є літній сезон дощів і зимовий сезон посухи.

Субтропічні кліматичні пояси – перехідні між тропічними та помірними. Улітку сюди надходять теплі й сухі тропічні повітряні маси, тому погода спекотна й посушлива. Узимку ж у субтропіках панують прохолодні й вологі помірні повітряні маси, що зумовлює відповідну Погоду.

Субарктичний і субантарктичний кліматичні пояси розміщені між арктичним (або антарктичним) і помірним поясами. Улітку до них надходять порівняно теплі й вологі помірні повітряні маси, узимку – холодні й сухі арктичні (антарктичні). Тому клімат цих поясів улітку подібний до помірного клімату, а взимку – до клімату арктичного (антарктичного) поясу.

Розміщення кліматичних поясів на Землі. Кліматичні пояси розміщуються зонально, тобто повторюються від екватора до полюсів. Це передусім пов’язано з впливом сонячної радіації. Так само зонально змінюються на Землі типи клімату. Під типом клімату розуміють сталу сукупність кліматичних показників, характерних для певного періоду часу й певної території.

Розглянувши карту кліматичних поясів в атласі, ви побачите, що межі кліматичних поясів не завжди збігаються з напрямком паралелей. Подекуди вони значно відхиляються на північ або південь. Це пов’язано насамперед із характером підстильної земної поверхні. Тому в межах одного кліматичного поясу можуть сформуватися різні типи клімату. Наприклад, у помірному поясі Північної Америки виокремлюють морський, континентальний і мусонний клімат.

Коротко про головне!

– На Землі розрізняють 13 кліматичних поясів: 7 основних і 6 перехідних.

– За основу класифікації кліматичних поясів узято повітряні маси, що панують у певній місцевості протягом року. В основних поясах панують повітряні маси одного типу, у перехідних вони змінюються за сезонами.

1. Покажіть на карті кліматичні пояси Землі. З’ясуйте, які з них займають найбільшу площу.

2. Визначте, за якою ознакою розрізняють основні й перехідні кліматичні пояси.

3. З’ясуйте, які з кліматичних поясів поділені на кліматичні області.

4. За картою “Кліматичні пояси та області світу” в атласі простежте, як змінюються кліматичні області в межах помірного поясу Євразії із заходу на схід.

5. Використовуючи умовні позначення, складіть характеристику одного з кліматичних поясів і запишіть її у вигляді своєрідної формули за схемою: ПМ (повітряні маси) Р -> (атмосферний тиск) -> t° (температура повітря) -> річна кількість опадів, мм.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Кліматичні пояси Землі - Географія