Кліматичні пояси й типи клімату Землі

РОЗДІЛ І. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДИ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ
ТЕМА 2. Материки й океани – великі природні комплекси географічної оболонки
& 9. Кліматичні пояси й типи клімату Землі

Пригадайте:

1. Чим відрізняються поняття “погода” і “клімат”?

2. Які чинники впливають на формування клімату?

Кліматичні пояси й типи клімату Землі. Кліматичні пояси – це величезні території, у межах яких основні показники клімату майже не змінюються. їх поділяють на основні та перехідні. Усього в обох півкулях нараховують

13 кліматичних поясів, які відрізняються один від одного температурними умовами й повітряними масами.

Кліматичні пояси розміщуються зонально, що пов’язано з впливом сонячної радіації.

У межах кліматичних поясів виокремлюють кліматичні області.

Тип клімату – це стала сукупність кліматичних показників, характерних для певного періоду часу й певної території. Усередині кліматичних поясів можуть формуватися різні підтипи клімату.

– Знайдіть їх на карті атласу “Кліматичні пояси та області світу”.

Назви поясів відповідають їх географічному положенню (мал. 18, с. 34).

Основні кліматичні

пояси – це зональні пояси, у формуванні клімату яких бере участь один тип повітряних мас.

До основних кліматичних поясів належать: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (антарктичний), які повторюються в Північній і Південній півкулях.

Кліматичні пояси й типи клімату Землі

Мал. 18. Кліматичні пояси Землі

В області екватора знаходиться екваторіальний кліматичний пояс.

Тут переважають екваторіальні повітряні маси й низький атмосферний тиск. Сонце двічі на рік буває в зеніті. Температура протягом року становить +24-28 °С, річна амплітуда температур мала: 2-3 °С. Вологість повітря висока, опади випадають рівномірно протягом року, майже 2000-3000 мм.

Тропічний кліматичний пояс розміщений по обидва боки Північного та Південного тропіків. Тут панують тропічні повітряні маси, високий тиск, низхідний рух повітря. Літом повітряні маси характеризуються високою температурою – +30 °С. Зимою повітря прохолодне – +15-16 °С. Річна амплітуда температур становить 15-20 °С. Тропічні повітряні маси, як правило, дуже сухі. На висоті 10-12 км повітря, переміщуючись з області екватора в тропіки, уже містить мало вологи. Опускаючись, воно нагрівається й стає ще сухіше. Опадів випадає приблизно 100-300 мм на рік.

У тропічному кліматичному поясі виокремлюють:

– область пустельного клімату, для якої характерні високі температури повітря, велика сезонна та добова амплітуда температур і дуже мала кількість опадів;

– область вологого тропічного клімату, для якої характерна підвищена вологість упродовж року.

Помірний кліматичний пояс розміщений у помірних (40-60° пн. і пд. ш.) широтах. Йому властива помірна кількість сонячної радіації, що коливається залежно від широти місцевості. Спостерігаються температури додатні та від’ємні, велика амплітуда. Це зона низького тиску, де панують помірні повітряні маси, переважає західне перенесення повітря. Яскраво виражені пори року. Кількість опадів залежить від сезону й зменшується при віддаленості від океанів.

Виокремлюють такі кліматичні області:

– морську (мала річна амплітуда температур, велика кількість опадів протягом року; зима м’яка, літо прохолодне);

– помірно континентальну (клімат перехідний – від морського до континентального; зима холодна, літо тепле; кількість опадів помірна, знижується з просуванням у глиб материка);

– континентальну (значні амплітуди температур; літо достатньо тепле, зима сувора; характерна мала кількість опадів);

– різкоконтинентальну (сезонна амплітуда температур; зима дуже морозна, з малою кількістю снігу, літо відносно тепле, сухе);

– мусонну (зима холодна, суха, літо прохолодне, дуже вологе; характерна мусонна циркуляція атмосфери).

Арктичний і антарктичний кліматичні пояси розміщені в полярних районах. Температура повітря впродовж року від’ємна. Це зони високого тиску з низхідними потоками повітря. Панують холодні та сухі арктичні або антарктичні повітряні маси. Вологість повітря низька; опадів випадає менше, ніж 200 мм на рік.

Перехідні кліматичні пояси – це зональні пояси, у формуванні клімату яких беруть участь два типи повітряних мас.

До перехідних належать субекваторіальний, субтропічний, субарктичний і субантарктичний кліматичні пояси.

– Знайдіть їх на карті “Кліматичні пояси та області”.

Субекваторіальному кліматичному поясові притаманна сезонна зміна повітряних мас: улітку панують вологі екваторіальні, узимку – сухі тропічні. Улітку спекотно й волого, як на екваторі, узимку сухо, температура трохи знижується (майже +20 °С), вологість повітря низька, опадів немає.

У субтропічному кліматичному поясі клімат формується під упливом сезонної зміни повітряних мас: тропічного повітря влітку, помірного повітря взимку. Материковий субтропічний клімат – аридний (сухий), зі спекотним (майже +30 °С) сухим літом, прохолодною (0 … +5 °С), відносно вологою (200-250 мм) зимою.

Виокремлюють чотири кліматичні області:

– континентальну (зима відносно холодна; літо спекотне, сухе);

– середземноморську (зима прохолодна, дощова; літо спекотне, сухе);

– мусонну (зима відносно прохолодна, суха; літо спекотне, вологе);

– вологу (тепло й волого впродовж року).

Субарктичному (субантарктичному) кліматичному поясу властива сезонна зміна повітряних мас: узимку – арктичне (антарктичне) повітря, улітку – помірне. Літо прохолодне з температурами нижче + 10-12 °С, зима сувора (до -40-50 °С), тривала й малосніжна. Опадів випадає 100-200 мм на рік, характерне надмірне зволоження.

Виокремлюють дві субарктичні кліматичні області: вологу та континентальну.

Запитання та завдання

1. Що таке кліматичний пояс? Скільки кліматичних поясів визначають в обох півкулях?

2. Назвіть і покажіть на карті основні кліматичні пояси. Чому вони мають такі назви?

3. Чим відрізняються перехідні пояси від основних? Назвіть перехідні пояси?

4. Охарактеризуйте один з основних кліматичних поясів (за вибором).

5. У якому кліматичному поясі розташована Україна?

6. Що таке кліматична область? Наведіть приклади кліматичних областей одного з кліматичних поясів. Чим вони відрізняються?

Працюємо з картою та атласом

Знайдіть на кліматичній карті атласу кліматичні пояси Землі. Поясніть їх розміщення.

Сторінка дослідника

Користуючись малюнками та картами атласу, дослідіть, чи існують відмінності між арктичним і антарктичним кліматичними поясами. Поясніть.

Цікавий факт

Кліматичні пояси виокремив російський учений-кліматолог Б. Алісов (1891-1972), узявши за основу поділу панівний тип повітряних мас.

Аридний клімат – сухий клімат на території, де випадає менше 25 см річних опадів.

Найбільша крупинка граду важила майже кілограм. Вона впала в Бангладеші в 1986 р.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Кліматичні пояси й типи клімату Землі - Географія