Вивезення товарів

Вивезення товарів – форма економічних зв’язків між державами, що передбачає переміщення товарів і послуг з однієї країни в іншу з метою їх реалізації та отримання прибутку. В. т. зумовлене міжнародним поділом праці, нерівномірністю розвитку окремих галузей, відносною вузькістю внутрішнього ринку тощо. На вищій стадії розвитку капіталізму В. т. також стимулюється вивезенням капіталу, прагненням могутніх держав і великих компаній до економічного поділу світу, а слаборозвинених країн – заробити іноземну валюту для оплати імпорту й розрахунків за зовнішній борг. На цій стадії В. т. характеризується певними закономірностями і особливостями (див. Закономірності розвитку міжнародної торгівлі). Специфічною формою В. т. є їх реекспорт – В. т., ввезених раніше з інших країн, але не підданих обробці в даній країні. У торгівлі машинами та устаткуванням характерним стає створення за кордоном баз збирання, зберігання, збуту та обслуговування. Внаслідок цього від 10 до 90% промислової продукції, вивезеної зі слаборозвинених країн, – це продукція філіалів ТНК. Для В. т. характерне поступове зниження митних тарифів (див. Світова торгівля). Масштаби В. т. з окремих країн залежать від їх економічного потенціалу, а отже, обсягів внутрішнього ринку, рівня відкритості економіки та ін. чинників. На внутрішній ринок України внаслідок непродуманої політики лібералізації зовнішньоекономічної діяльності завозилося в середині 90-х до 80% товарів (нерідко сумнівної якості), що пригнічувало національне виробництво. На початку XXI ст. внутрішній ринок України заполонили промислові товари широкого вжитку.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Вивезення товарів - Економічний словник