Власник інформації

Власник інформації – фізична або юридична особа, яка володіє, користується і розпоряджається інформацією. Відповідно до Закону України “Про інформацію” інформація є об’єктом права власності громадян, організацій (юридичних осіб) і держави. В. і. має право здійснювати щодо об’єктів своєї власності будь-які законні дії. Підставами виникнення права власності на інформацію є; створення інформації своїми силами і за власний рахунок; договір на створення інформації; договір, що містить умови переходу права власності на інформацію

до іншої особи. У разі, коли інформація створена кількома громадянами або юридичними особами, вона є колективною власністю. Порядок і правила користування такою власністю визначаються договором, укладеним між співвласниками. Інформація, створена організаціями (юридичними особами) або придбана ними іншим законним способом, є власністю цих організацій. Інформація, створена на кошти державного бюджету, є державною власністю. Інформація, створена на правах індивідуальної власності, може бути віднесена до державної власності у разі її передачі на зберігання у відповідні банки даних, фонди або архіви на договірній основі. В. і. має право призначати особу, яка здійснює володіння, використання і розпорядження інформацією, визначати правила обробки інформації та доступ до неї, а також встановлювати інші умови щодо інформації.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Власник інформації - Довідник з правознавства