Вплив умов середовища на проростання насіння. Ріст і розвиток рослин

Розділ І. РОСЛИНИ

Тема 2. Розмноження і розвиток рослин

УРОК 22

Тема. Вплив умов середовища на проростання насіння. Ріст і розвиток рослин

Мета. Повторити з курсу природознавства, як умови середовища впливають на проростання насіння, розширити знання учнів про ріст і розвиток рослин.

Основні поняття і терміни: ріст, розвиток, вологість, температура, освітленість.

Обладнання: Результати досліду про проростання насіння квасолі, схеми, малюнки на дошці, робочі зошити, підручник.

Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь,

бесіда (підготовча), розповідь з елементами бесіди); наочні (демонстрація результатів дослідів, таблиць, схем і малюнків); репродуктивні (бесіда) та пошукові (евристична бесіда, створення та розв’язування проблемних ситуацій).

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Структура уроку

Етапи уроку

Час, хв.

1.

Організаційний момент.

2

2.

Повідомлення теми, мети та завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

2

3.

Сприйняття і первинне осмислення нового матеріалу.

20

4.

Узагальнення

і систематизація вивченого.

15

5.

Підсумки уроку, аргументація оцінок.

3

6.

Домашнє завдання.

2

Хід уроку

1. Організаційний момент.

Запропонувати учням згадати або повторно закласти дослід, який демонструє умови, необхідні для росту і розвитку рослин. Якщо в учителя є 6-ті класи, він просто може використати результати дослідів, закладених шестикласниками. Нагадаємо методику закладання дослідів для демонстрацій. У шість посудин покласти по 10 насінин квасолі. В одну налити води таким чином, щоб насіння повністю було залите. В дві інші – стільки, щоб насіння трохи змочилось і до нього був вільний доступ повітря. (Одну з них поставити у холодильник, іншу – в тепле місце. Слідкувати, щоб насіння не висихало.) У четвертій і п’ятій посудинах зволожити насіння і поставити одну в темне тепле місце, а іншу – в освітлене тепле. Шосту посудину з сухою квасолею залишити для контролю. Спостерігайте за посудинами.

2. Повідомлення теми, мети та завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Підготовча бесіда. Пригадайте з курсу природознавства, які ознаки характерні живим організмам. (Учні малюють схему на дошці, яка показує ознаки живих організмів). Як ви вважаєте, чи можна серед цих ознак виділити найголовнішу?

Яка властивість організмів забезпечує постійність видового складу на Землі? Як розмножуються рослини? Назвіть переваги розмноження насінням? Пригадайте, які умови необхідні для проростання насіння.

Сьогодні ми з вами повторимо, які умови необхідні для проростання насіння і чому. Що відбувається з рослиною після проростання насіння?

План

1. З’ясування умов, необхідних для проростання насіння.

2. З’ясування умов, необхідних для росту і розвитку рослинних організмів.

3. Сприйняття і первинне осмислення нового матеріалу.

З’ясування умов, необхідних для проростання насіння

Демонстрація. Розгляньмо детальніше, як росте і розвивається рослина. Вчитель демонструє результати дослідів із проростання насіння квасолі (6 посудин). Скажіть, за яких умов насіння не проросло? Учні спостерігають, що посудини з сухим насінням, повністю залитим водою, та тим, що стояло в холодильнику, не проросло. (А проросло те насіння, яке було помірно зволожене та стояло в теплому місці, причому учні бачать, що в темному та освітленому місці насіння проросло однаково. Вчитель просить зробити висновок. Подумайте, які умови необхідні для проростання і розвитку насіння квасолі.

Пояснення. Насіння квіткових рослин може тривалий час перебувати у несприятливих умовах, зберігаючи життєвість зародка. Прорости і дати початок новій рослині може насіння з живим зародком, таке насіння називають схожим. Деяке насіння зберігає схожість протягом 5-6 днів (верба, тополя), багато овочевих рослин – 4-5 років, хлібні злакові -8-12, бур’яни – до 25-40 років. Щоб насіння не втратило схожість, його слід зберігати в сухому, провітрюваному приміщенні при температурі 4…5 °С.

Для проростання насіння необхідною є сукупність сприятливих умов: наявність певної температури, води, повітря.

Діапазон коливань температури, при якій може проростати насіння, залежить від того, звідки воно походить. Для рослин півночі потрібна більш низька температура, ніж для рослин, які мають південне походження. Так, насіння пшениці проростає при температурі від 0° до +1 °С, а кукурудзи – при +12 °С. Це потрібно враховувати під час визначення термінів висівання. Важливою умовою для проростання насіння також є наявність води. Прорости може лише добре зволожене насіння. Це ви могли побачити на досліді з проростання квасолі.

Для активного дихання зволоженого насіння необхідний доступ кисню з повітря. Під час дихання виділяється тепло. У зволоженого насіння дихання активніше, ніж у сухого. Якщо сире насіння зберігається товстим шаром, воно швидко нагрівається і може зіпріти, що призведе до руйнування зародка. Тому для зберігання засипають лише сухе насіння і тримають його в добре провітрюваних приміщеннях.

Для висівання слід відбирати велике і повноцінне насіння без домішок насіння бур’янів.

Під час сівби треба враховувати глибину загортання насіння у грунт. Дрібнонасінні культури потрібно сіяти на глибину 1-2 см (цибуля, морква, кріп), великонасінні – на 4-5 см (квасоля, гарбуз). Глибина загортання насіння залежить також від типу грунту. На легких грунтах (піщаних), де водний режим менш стійкий, дрібне насіння потрібно висівати глибше, ніж на важких (глинистих) грунтах. Глибину висіву збільшують також, якщо в грунті мало вологи.

З’ясування умов, необхідних для росту і розвитку рослинних організмів

Розповідь з елементами бесіди. Для того, щоб з насінини виросла нова рослина, відбувається ріст зачаткової рослини (зародка), яка є у насінині. У насіння всіх рослин проростання починається видовженням зародкового корінця і виходом його назовні насінини, після чого він перетворюється у головний корінь рослини. Потім витягується стебельце разом з сім’ядолями і нарешті починає рости брунька, даючи початок головному стеблу. Витягуючись, стебельце виносить на світло перші органи проростка – сім’ядолі. Лише після цього можливі формування і ріст надземних частин молодої рослини. Подумайте, чому. Демонстрація таблиці “Будова насіння “.

Потім клітини ростуть та діляться. Спочатку за рахунок поживних речовин, які є у сім’ядолях та води, що надходить з грунту. Ріст рослини неможливий без її розвитку. В міру того, як утворюються нові клітини, відбувається їхній розподіл, тобто пристосування до виконання специфічної функції. Наприклад, клітини кореня пристосовуються так: одні – до поглинання води та розчинених у ній поживних речовин, інші – проведення цих речовин до стебла та листків, ще інші – активного поділу, внаслідок чого корінь постійно росте. (,Демонстрація таблиці “Будова кореня Доросла рослина росте також за рахунок поділу клітин. А містяться вони у спеціальних тканинах.

Таким чином, як ми бачимо, процеси росту і розвитку взаємопов’язані.

А за рахунок чого відбуваються ріст і розвиток? Зрозуміло, що для цього потрібно багато різноманітних речовин та енергії. їх рослина отримає з грунту та завдяки фотосинтезу.

4. Узагальнення і систематизація вивченого.

1. Виконання завдань практикуму.

А) З’єднайте стрілочками процеси життєдіяльності рослини та необхідні для них умови.

Проростання насіння

Тепло

Ріст рослини

Волога

Холод

Повітря

Вуглекислий газ

Кисень

Органічні речовини

Грунт

Освітлення

Зробіть висновок.

2. Уважно прочитайте текст параграфа і сформулюйте до прочитаного 10 запитань, записавши їх у зошит.

3. Робота у парах. Двоє учнів виходять до дошки і по черзі ставлять один одному запитання та відповідають на них. Учні класу контролюють правильність відповідей, визначають найцікавіше запитання та виставляють разом з учителем оцінки.

5. Підсумки уроку, аргументація оцінок.

6. Домашнє завдання. Вивчити відповідний параграф у підручнику, опрацювати подані в кінці тексту запитання.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Вплив умов середовища на проростання насіння. Ріст і розвиток рослин - Плани-конспекти уроків по біології