Фізичні властивості альдегідів – АЛЬДЕГІДИ

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА І

ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

АЛЬДЕГІДИ

Фізичні властивості альдегідів

Альдегіди – безбарвні речовини, з характерним запахом. Перший член гомологічного ряду альдегідів – формальдегід – при звичайних умовах є газоподібною речовиною (на відміну від спиртів).

Формула

Назва ІUРАС

Tпл, °C

Tкип, °C

Розчинність уводі

НСНО

Метаналь

-92

-21

Добре,

макс. 44%

CH3CHO

Етаналь

-123

20,2

Необмежена

C2H5CHO

Пропаналь

-103,3

50,3

Добре, макс. 31 %

C3H7CHO

Бутаналь

-97,1

74,8

Добре, макс. 7,1%

С4Н9СНО

Пентаналь

-91,5

103,4

Добре, макс. 2%

Для утворення водневого зв’язку атом Гідрогену повинен мати позитивний заряд. У цьому разі зв’язок С-Н у функціональній групі альдегідів слабко поляризований, частковий заряд на атомі

Гідрогену недостатній для утворення водневого зв’язку з атомами Оксигену іншої молекули. Але, на відміну від вуглеводнів, перші члени ряду розчинні у воді. Це відбувається за рахунок атомів Гідрогену молекул води, які утворюють водневі зв’язки з атомами Оксигену карбонільної групи, оскільки позитивний заряд на них більший унаслідок більшої електронегативності Оксигену порівняно з Карбоном. У зв’язку із цим міжмолекулярна взаємодія між молекулами альдегідів менша порівняно зі спиртами, за рахунок чого в альдегідів температура плавлення й кипіння менша, ніж у відповідних альдегідів. Однак можливість утворення водневих зв’язків з молекулами води зберігається (але меншою мірою, ніж у спиртів), за рахунок чого в альдегідів зберігається добра розчинність у воді, але менша, ніж у відповідних спиртів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Фізичні властивості альдегідів – АЛЬДЕГІДИ - Довідник з хімії