Якісне економічне зростання

Якісне економічне зростання – здебільшого інтенсивний тип зростання, який супроводжується стабільністю темпів, збереженням або поліпшенням стану довкілля, умов праці, економією живої та уречевленої праці і безпосередньо впливає на підвищення життєвого рівня населення та його якості, а загалом на зростання соціально-економічної ефективності. Конкретнішими показниками Я. е. з. є поліпшення якості товарів і послуг, підвищення конкурентоспроможності на світовому ринку, посилення планомірності і пропорційності економічного розвитку та ін. Я. е. з. органічно пов’язане із сталим економічним розвитком (див. Розвиток сталий).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Якісне економічне зростання - Економічний словник