За К. Марком, робоча сила – товар. Обгрунтуйте це положення

Історія економічних вчень

ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК МАРКСИСТСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

За К. Марком, робоча сила – товар. Обгрунтуйте це положення

Виникнення капіталізму знаменується якісним розширенням кола товарів. На ринку пропонується новий товар – робоча сила, – власники якого змушені обмінювати його на засоби існування. Ці власники є особливою категорією людей, позбавлених засобів виробництва, але вільних розпоряджатися собою.

Як будь-який товар, робоча сила має вартість і споживну вартість. Перша – це сума всіх вартостей, які має спожити найманий робітник, щоб підтримувати життя та забезпечити відтворення робочої сили. А споживна вартість (його корисність для капіталіста) полягає в тому, що найманий робітник постійно створює додаткову вартість, забезпечуючи “самозростання” грошей.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

За К. Марком, робоча сила – товар. Обгрунтуйте це положення - Економічні учення