ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В РОЗВ’ЯЗАННІ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЙ З ОХОРОНИ ПРИРОДИ

Мета:

Навчальна: сформувати знання про основні види та джерела забруднення навколишнього середовища, міжнародні організації з охорони природи; формувати практичні вміння та навички характеризувати екологічні проблеми материків та океанів та можливі шляхи їх вирішення; сприяти розумінню необхідності спільного вирішення екологічних проблем;

Розвивальна: розвивати вміння аналізувати, виділяти істотні ознаки, узагальнювати, робити висновки, доводити судження;

Виховна: формувати екологічну свідомість на основі ощадливого ставлення

до природних багатств та раціонального природокористування.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: фізична карта світу, підручники, атласи, контурні карти.

Опорні та базові поняття: природні ресурси, господарська діяльність, природний комплекс, екологічні проблеми, забруднення, міжнародні організації, міжнародне співробітництво.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, ВМІНЬ ТА НАВИЧОК УЧНІВ.

ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

– Які види господарської діяльності поширені у вашій місцевості?

– Які зміни природних комплексів спричиняє господарська

діяльність?

– Який вид природокористування переважає у вашій місцевості?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Фахівці стверджують, що за останні десятиріччя у світі було використано стільки природних ресурсів, скільки за всю попередню історію людства. У зв’язку з цим виникла загроза виснаження і навіть вичерпання багатьох видів ресурсів. Одночасно зросли масштаби повернення в природу відходів, що спричиняє загрозу забруднення навколишнього середовища.

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Види забруднення

Під забрудненням навколишнього середовища розуміють небажану зміну його властивостей в результаті надходження різних речовин і з’єднань антропогенного походження. Це забруднення шкідливо впливає на літосферу, гідросферу, атмосферу, біосферу, на будівлі, конструкції і матеріали, а зрештою й на саму людину.

За характером та властивостями забруднювальних речовин виділяють різні види забруднень:

– Хімічне – потрапляння в навколишнє середовище хімічних речовин та сполук).

– Радіоактивне (зараження радіоактивними елементами).

– Теплове (викиди тепла).

– Шумове (підвищений рівень шуму).

– Біологічне (потрапляння хвороботворних мікроорганізмів).

– Інші.

2. Джерела забруднення

Головними джерелами забруднення навколишнього середовища є промислові підприємства, транспорт, сільське господарство, побутова діяльність людей.

Забруднення гідросфери – основним джерелом забруднення є стічні води з промислових підприємств (загальний обсяг до 1 тис. км3 на рік), побутове та будівельне сміття. Найбільш забруднені: Рейн, Дунай, Сіна, Тибр, Міссісіпі, Огайо, Волга, Дніпро, Дон, Дністер, Ніл, Ганг.

Забруднення атмосфери – основним джерелом є продукти згоряння мінерального палива під час роботи промислових підприємств, транспорту. У повітря потрапляють окисли вуглецю, сірки, азоту. Наслідки: посилення парникового ефекту, випадіння кислотних дощів. Глобальні: зміни клімату, танення льодовиків тощо.

Забруднення грунтів – промисловими і сільськогосподарські відходами, отрутохімікатами, радіоактивними речовинами, побутовим сміттям, добривами. Наслідки: зниження родючості, утворення непродуктивних земель – “бедлендів”.

Забруднення Світового океану – щорічно потрапляє близько 100 млн тонн відходів, у тому числі 3-4 млн тонн нафти і нафтопродуктів.

Радіоактивне забруднення – забруднення атмосфери, гідросфери, грунтів радіоактивними речовинами (аварія на ЧАЕС, 1986 р.; аварія на “Фукусімі” 2011 р.).

(Виступи учнів, що мали випереджальне завдання, з повідомленнями про найбільш небезпечні екологічні катастрофи у світі)

3. Міжнародне співробітництво в розв’язанні екологічних проблем

Цілісність географічної оболонки та взаємопов’язаність природних процесів і явищ потребують узгодженості та об’єднання зусиль міжнародної спільноти у розв’язанні екологічних проблем.

Стокгольмська конференція ООН (1972 р.) – вперше були розроблені та сформульовані основні принципи міжнародної екологічної співпраці.

4. Міжнародні організації з охорони природи

“Міжнародний союз з охорони природи” (МСОП) – розробляння наукових основ охорони й відновлення дикої природи.

Global Nest – міжнародна асоціація вчених, технологів, інженерів – наукові й технологічні дослідження навколишнього середовища.

Всесвітній фонд дикої природи (англ. World Wide Fund for Nature) – найбільша незалежна природоохоронна організація у світі.

“Грінпіс” (англ. “зелений світ”) – найвпливовіша та найвідоміша екологічна організація планети.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

– Що таке забруднення? Про які види забруднень ви дізналися сьогодні на уроці?

– Як змінюється склад атмосфери у зв’язку з роботою промислових підприємств і транспорту?

– Як запобігти потраплянню шкідливих речовин у гідросферу?

– Чому для подолання проблем забруднення навколишнього середовища необхідно об’єднання зусилля усього людства?

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

– Опрацюйте §___.

– Завершіть роботу над дослідженням: “Шляхи розв’язування екологічних проблем”, запропонуйте результати роботи групи у вигляді доповіді з мультимедійним супроводом.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В РОЗВ’ЯЗАННІ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЙ З ОХОРОНИ ПРИРОДИ - Плани-конспекти уроків по географії