Загальна характеристика – Урок 4 – Елементи VA групи

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

9. Неметалічні елементи та їхні сполуки. Неметали

9.4. Елементи VA групи

9.4.1. Загальна характеристика

До складу головної підгрупи V групи1 входять Нітроген N, Фосфор Р, Арсен As, Стибій Sb і Вісмут Ві.

Будова зовнішнього електронного шару елементів – ns’2np3. Це p-елементи:

Загальна характеристика   Урок 4   Елементи VA групи

Валентність Нітрогену – III, а в решти елементів – III і V. Як в елемента 2-го періоду, в атома Нітрогену немає d-підрівня, тому

збудження атома неможливе. Саме із цієї причини Нітроген ніколи не виявляє валентності V. У решти елементів VA групи під час збудження атома можливий перехід спарених електронів на вакантні d-орбіталі (n ≥ 3):

Загальна характеристика   Урок 4   Елементи VA групи

Атом Нітрогену, крім трьох ковалентних зв’язків, може утворювати ще один зв’язок за донорно-акцепторний механізмом, тобто надавати свою неподілену пару електронів на вільну орбіталь атома іншого елемента. Таким чином, максимальна валентність Нітрогену – IV.

У сполуках елементи групи Нітрогену, крім Стибію і Вісмуту, можуть виявляти найнижчий ступінь окиснення (-3). Усі елементи

підгрупи здатні виявляти також і позитивні ступені окиснення – +3 та +5.

У групі від Нітрогену до Вісмуту зростає радіус атома, послаблюється притягання валентних електронів до ядра, а тому зменшується електронегативність, неметалічні властивості елементів і збільшуються металічні. Бісмут уже належить до металічних елементів.

Загальна формула гідрогеновмісних сполук – ЕН3. Це аміак (амоніак) NH3, фосфін РН3, арсин AsH3, стибін SbH3, вісмутин ВіН3. Ступінь окиснення Нітрогену в цих сполуках – -3, тому для них характерні відновні властивості.

Загальні формули оксидів елементів групи – Е2О3 і E2O5. Вони мають кислотний характер, тому їм відповідають кислоти Н3ЕО3 і Н3ЕО4. Кислотні властивості оксидів у ряду N2О5 – Р2О5 – As2О5 – Sb2О5 – Ві2О5 послаблюються.

______________________________________________________________

1 За новою номенклатурою – 15 групи.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Загальна характеристика – Урок 4 – Елементи VA групи - Довідник з хімії