Залежність результатів арифметичних дій від зміни одного з компонентів

Залежність результатів арифметичних дій від зміни одного з компонентів

1

Поміркуй, значення якого виразу у стовпчику обчислити легше. Розглянь інший вираз. Що змінилось? Як ця зміна вплине на результат? Закінчи обчислення.

Залежність результатів арифметичних дій від зміни одного з компонентів

2

Як зміниться:

1) сума 567 і 238, якщо перший доданок збільшити на 30? другий доданок зменшити на 45?

2) різниця 402 і 236, якщо зменшуване зменшити на 40? від’ємник збільшити на 20? від’ємник зменшити на 20?

3) добуток 36 і 40, якщо перший множник зменшити в 2 рази? перший множник збільшити

в 2 рази? другий множник збільшити в 4 рази? другий множник зменшити в 5 разів?

4) частка 680 і 170, якщо ділене збільшити в 2 рази? ділене зменшити в 4 рази? дільник зменшити в 5 разів? дільник збільшити в 2 рази?

3

Згадай, що правила залежності результатів арифметичних дій від зміни їх компонентів є основою для певних обчислювальних прийомів: округлення в разі додавання і віднімання; множення і ділення на 5, 50, 25 тощо. Визнач, які правила застосували учні в наведених обчисленнях.

34 + 58 = 34 + 60 – 2 = 94 – 2 = 92

72 – 27 = 72 – 30 + 3 = 42 + 3 = 45

28 ∙ 5 = 28 ∙ 10 : 2 = 280 : 2 = 140

340 : 5 = 340 : 10 ∙ 2 = 34 ∙ 2 = 68

400 : 25 = 400 : 100 ∙ 4 = 4 ∙

4 = 16

6 ∙ 25 = 6 ∙ 100 : 4 = 600 : 4 = 150

Залежність результатів арифметичних дій від зміни одного з компонентів

4

Обчисли зручним для тебе способом.

27 + 35 92 – 68 34 + 19 64 – 46

18 ∙ 5 260 : 5 7 ∙ 25 900 : 25

360 : 3 200 : 25 32 ∙ 5 300 : 50

5

Поясни, як і чому змінюється загальна величина.

Залежність результатів арифметичних дій від зміни одного з компонентів

6

Склади задачу за коротким записом і схемою. Склади та розв’яжи обернені задачі до одержаної.

Маса 1 ящ. (кг)

Кількість ящ. (шт.)

Загальна маса (кг)

12

4

?

Залежність результатів арифметичних дій від зміни одного з компонентів

7

Віднови істинні рівності.

Залежність результатів арифметичних дій від зміни одного з компонентів

8

Накресли квадрат, периметр якого становить 16 см. Накресли інший прямокутник з таким периметром.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Залежність результатів арифметичних дій від зміни одного з компонентів - Математика