ВПРАВИ І ЗАДАЧІ НА ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦІ ДІЛЕННЯ НА 7

Мета: закріпити знання таблиць множення і ділення; формувати вміння розв’язувати задачі; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати логічне мислення, пізнавальну активність, творчі здібності; виховувати уважність.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 139, завдання 876; 877)

Завдання 876

– Прочитайте рівності; нерівності, в яких поставили знак “більше”; знак “менше”.

Завдання 877

– Скільки коштують 5 таких наклейок?

2. Аналіз самостійної роботи

Колективна робота над типовими помилками.

Індивідуальна робота над помилками, допущеними в самостійній роботі. Допомога вчителя слабким учням.

3. Усна лічба

Робота за таблицею

5

10

15

20

25

6

12

18

24

7

14

21

4. Хвилинка каліграфії

– Запишіть числа із третього рядка таблиці.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ми будемо закріплювати знання таблиць множення і ділення.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 140-141)

Завдання 878. Робота в групах

Учні складають вирази і знаходять їх значення.

Завдання 879. Коментоване розв’язування рівнянь

Учні пригадують, як знайти множник, ділене і дільник.

– Як називаються компоненти множення? ділення?

– Що невідомо?

– Як знайти невідомий множник? дільник? ділене?

Завдання 880. Усне виконання завдання

– Як зміниться добуток, якщо один із множників збільшити у 3 рази?

– Як зміниться частка, якщо ділене зменшити у 3 рази? збільшити у 3 рази?

– Як зміниться частка, якщо дільник збільшити у 3 рази? зменшити у 3 рази?

Завдання 881. Самостійне виконання завдання

Один учень працює біля дошки.

Завдання 882. Самостійна робота

Двоє учнів працюють за закритою дошкою.

Завдання 883. Усне виконання завдання

– Який час показують годинники?

– Який час вони показуватимуть через 10 хв?

Завдання 884

Учні коментують, як виконали обчислення.

Завдання 885

Колективне ознайомлення зі змістом задачі, її аналіз. Один учень записує умову і розв’язує задачу.

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Гра “Добери число”

ВПРАВИ І ЗАДАЧІ НА ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦІ ДІЛЕННЯ НА 7

2. Розв’язування задач

– Маса курки 2 кг, а маса індика – в 4 рази більше. Знайдіть масу індика.

– Маса курки 2 кг, а маса гусака на 4 кг більша. Знайдіть масу гусака.

3. Офтальмологічна пауза

4. Розв’язування логічних задач

1) Поставте знаки дій, щоб рівності були правильними.

ВПРАВИ І ЗАДАЧІ НА ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦІ ДІЛЕННЯ НА 7

Відповідь:

ВПРАВИ І ЗАДАЧІ НА ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦІ ДІЛЕННЯ НА 7

2) На скільки частин можна поділити круг трьома прямими? Накресліть різні випадки. (На 4 частини; на 3 частини)

3) Із 4 однакових на вигляд монет одна фальшива. Як знайти її зважуваннями на чашкових вагах, якщо відомо, що вона легша за інші?

Розв’язання. Потрібно зважити монети по дві. Потім порівняти вагу монет з легшої пари.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 141, завдання 886; 887.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ВПРАВИ І ЗАДАЧІ НА ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦІ ДІЛЕННЯ НА 7 - Плани-конспекти уроків по математиці