Залежність розчинності від температури – Рівновага розчинності

ХІМІЧНА РІВНОВАГА

3. Рівновага розчинності

Багато іонних речовин – наприклад, кухонна сіль – добре розчиняються у воді. Розчинність цих речовин однак обмежена: починаючи з певної кількості, речовина більше не може розчинятися, залишаючись у нерозчиненому стані в насиченому розчині.

Залежність розчинності від температури   Рівновага розчинності

Увага: частка речовини в насиченому розчині, тобто її концентрація, не залежить від кількості нерозчиненого осаду.

3.1. Залежність розчинності від температури

Розчинність твердих речовин зі зростанням температури, як правило, підвищується. Тому при нагріванні суміші з насиченого розчину й осаду, частина осаду розчиняється, тобто концентрація насиченого розчину збільшується.

При охолодженні зміна концентрації відбувається у зворотному напрямі.

Між насиченим розчином речовини і нерозчиненою частиною цієї речовини існує рівновага. Ця рівновага залежить від температури.

Приклад.

Розчинність у г/100 г води

Т = 20 ºС

Т = 100 ºс

NaCl

35,9

39,2

NaNO3

88,0

176,0

AgCl

0,15 ∙ 10-3

1,17 ∙ 10-3

Увага: розчинність газів при підвищенні температури знижується.


Залежність розчинності від температури – Рівновага розчинності - Довідник з хімії