Звертання

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Розділ 3. Граматична парадигма самостійних частин мови в ділових паперах

3.1. Іменник

Звертання

У діловій сфері форми кличного відмінка, утворені від іменників чоловічого і жіночого роду – назв осіб, використовуються у звертаннях у писемному й усному мовленні.

Щоб не виникало труднощів у процесі написання запрошень, вітань, оголошень, а також в усному діловому мовленні, пропонуємо таблицю:

Орфографічні закінчення іменників у кличному відмінку

О

Е

Є

У

Ю

1

відміна

Тверда група

Голово

Колего

Ірино

Миколо

М’яка група (крім Й)

Земле

Ілле

3 основою на Й

Лідіє

Маріє

Наталіє

М’яка група

Пестливі (у побуті)

Матусю

Валю

Костю

2 відміна

Тверда група

Міністре

Ректоре

Пане

Президенте

Павле

Федоре

Тверда група

Начальнику

Сину

Імена з кінцевими Г, К, Х

Олегу

Марку

Генріху

М’яка група

Андрію

Сергію

Лікарю

Секретарю

Іменники

мішаної групи з основою на

Ж, Ш, ДЖ

Стороже

Манодже

Джордже

Деякі іменники мішаної групи з основою на шиплячий (крім Ж) викладачу завідувачу слухачу

3 відміна

Тверда і м’яка група

Любове

Любове

Незалежносте

У мовознавчій літературі зустрічаються дві форми кличного відмінка іменника Ігор: – Ігоре й Ігорю. Перша форма утворена за аналогією до інших власних імен на – р (наприклад, Вікторе, Володимире). Однак іменник Ігор належить до м’якої групи, тому трапляється форма Ігорю. Оскільки в “Українському правописі” подається форма Ігоре, то її треба вживати в діловому мовленні.

Закінчення кличного відмінка множини збігаються із закінченнями називного відмінка множини: Івани, Федори, Марії, Ірини.

Імена по батькові жіночого роду мають у кличному відмінку закінчення – о, імена по батькові чоловічого роду – закінчення – у: Галино Яківно, Вікторе Івановичу.

Можливі проблеми щодо використання форм відмінків у звертаннях, які складаються з кількох назв. Рекомендується запам’ятати:

– у звертаннях, які складаються з двох власних назв або із загальної назви та імені, обидва слова мають форму кличного відмінка: добродію Сергію, друже Андрію, колего Дмитре, пане Володимире, Юлію Івановичу, Ірино Богданівно;

– у звертаннях, які складаються із загальної назви й прізвища, форму кличного відмінка має загальна назва, а прізвище вживається у формі називного відмінка: добродійко Волошина, пане Максимчук;

– у звертаннях, які складаються із двох загальних назв, форму кличного відмінка обов’язково має перше слово, а друге може вживатися у формі як називного, так і кличного відмінка: пане службовцю (службовець).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Звертання - Туризм