Однорідні члени речення, вставні слова і звертання в простому реченні. Розділові знаки в простому реченні

ПОВТОРЕННЯ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

§ 3 Однорідні члени речення, вставні слова і звертання в простому реченні. Розділові знаки в простому реченні

Пригадаймо!

1. Назвіть три характерні риси, властиві для однорідних членів речення.

2. З якою інтонацією вимовляються однорідні члени речення?

3. Які члени речення можуть бути однорідними?

Розділові знаки в реченнях з однорідними членами

Однорідні члени речення, вставні слова і звертання в простому реченні. Розділові знаки в простому реченні

20

Спишіть текст. Підкресліть однорідні члени речення.

Найвидатніша, найвідоміша, найславетніша

і найзагадковіша жінка Київської держави – княгиня Ольга, дружина князя Ігоря. Про розум, енергійність і далекоглядність Ольги свідчать літописці Вольова й сильна, вона впродовж двадцяти п’яти років була могутньою правителькою. Княгиня тримала в покорі всі свої землі, спираючись на закони.

21

1. Спишіть текст, розставляючи розділові знаки.

Княгиня Ольга захоплено дивилася на свого сина Святослава. Кремезний широкий у плечах трохи незграбний з дужими руками. Іноді княгиню Ольгу вражало те що Святослав зненацька міг сказати різке слово вихопитись із власною думкою поперед старших зробити щось

усупереч (За С. Скляренком).

2. Доберіть синонім и до прикметника у виділеному словосполученні.

22

Прочитайте і напишіть переказ, використовуючи речення з однорідними членами.

Чимало наших сучасників, шануючи пам’ять про княгиню Ольгу, зараховують її до числа видатних українців. У Києві споруджено величний пам’ятник Ользі, їй присвячують книжки, кінофільми. На державному рівні встановлено нагороду – орден княгині Ольги. На срібному тлі – постать княгині, навколо – орнамент і прикраси з чотирьох прямокутних аметистів. Цим орденом нагороджують жінок за визначні заслуга в державній і громадській діяльності, вихованні дітей. Отож пам’ять про цю славетну українку живе в нашій країні й досі.

23

1. Прочитайте вірш. Випишіть однорідні члени речення.

В небі жайворонки в’ються.

Заливаються, сміються.

Грають, дзвонять цілий день.

І щебечуть, і співають,

І з весною світ вітають

Дзвоном радісних пісень.

Олександр Олесь

2. Визначте кількість звуків і букв у виділених словах.

24

Розгадайте ребуси. Доберіть до зашифрованих слів узагальнювальне слово. Складіть з ними речення.

Однорідні члени речення, вставні слова і звертання в простому реченні. Розділові знаки в простому реченні

25

Складіть і запишіть два речення з однорідними членами й узагальнювальним словом.

Пригадаймо!

Вставні слова виражають ставлення мовця до висловлюваного. Наприклад: справді, мабуть, на щастя, кажуть, по-перше, наприклад, вибачте.

Вставні слова не є членами речення. На письмі вони виділяються комами.

Однорідні члени речення, вставні слова і звертання в простому реченні. Розділові знаки в простому реченні

26

Спишіть текст, увівши в речення замість крапок вставні слова з довідки.

Літопис розповідає, як Ольга їздила до Царгорода. З нею хотів… одружитися засліплений… її вродою Імператор Константин. Але княгиня відмовила, анітрохи не образивши його самолюбства. Було це… так. Ольга вирішила прийняти в столиці Візантії християнство, а хрещеним батьком своїм… попросила бути імператора. Коли ж Константин знову повернувся до розмови про одруження, відповіла йому: “Хіба можу я виходити заміж за хрещеного батька?” (За М. Слабошпицьким).

Довідка: кажуть, очевидно, мабуть, звичайно.

27

Прочитайте слова. Випишіть ті, що бувають завжди вставними. Складіть з ними речення та запишіть їх.

Отже, щоправда, навіть, майже, мабуть, по-перше, приблизно, особливо, по-друге.

28

Спишіть текст. Розставте, де потрібно, розділові знаки.

Син княгині Ольги Святослав переповідають був дуже відважний хоробрий. Про це напевно знали всі сусідні держави. На ворогів своїх не нападав хитро підступно. Спочатку він посилав до того, на кого йшов походом, свого гінця. Той мав переказати попереджувальні слова Святослава: “Іду на ви!” Можливо тому вороги дуже боялися князя, бо думали: “Коли він нас попереджає про свій похід, то мабуть у нього велике військо” (За М. Слабошпицьким).

Це цікаво!

29

Прочитайте текст. Поясніть розділові знаки в реченнях з однорідними членами, вставними словами.

Якось у Франції, за часів Луї XIV, на одному з гучних королівських бенкетів усім гостям роздали картки з переліком правил поведінки. Французькою мовою картка, ярлик – це etiqette. Цікаво, що тепер, уживаючи слово етикет, ми думаємо про правила спілкування та про норми поведінки в товаристві.

Пригадаймо!

Звертання називає того, до кого звертаються. Воно не є членом речення. Непоширене звертання виражається іменником. Наприклад: Мамо, я так люблю твої пісні! Поширене звертання – це іменник із залежними словами. Наприклад: Рідна мати моя, ти ночей не доспала (А. Малишко). Звертання вживається у формі кличного відмінка.

Розділові знаки в реченні при звертанні

Однорідні члени речення, вставні слова і звертання в простому реченні. Розділові знаки в простому реченні

30

Складіть три речення з однаковими звертаннями, використовуючи схему “Розділові знаки в реченні при звертанні”.

31

Запишіть подані звертання. Виберіть з них ті, які вживають у листах: а) приватних; б) ділових.

Шановна Маріє Іванівно: вельмишановний пане директоре: любий друже; люба моя донечко; дорогий Сергію Івановичу; бабусенько, дідусю.

32

1. Складіть і запишіть речення, у яких подані слова є: а) звертаннями; б) членами речення.

Дружина (воїни), княгиня, Батьківщина, Ольга, древляни.

2. Підкресліть головні та другорядні члени в записан их реченнях.

33

Уявіть, що машина часу перенесла вас у Київську Русь. Ви можете поспілкуватися з княгинею Ольгою. Складіть і запишіть речення, використовуючи звертання (поширені й непоширені) до княгині Ольги.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Однорідні члени речення, вставні слова і звертання в простому реченні. Розділові знаки в простому реченні - Українська мова