Букви А, Я, У, Ю в закінченнях родового відмінка однини іменників ІІ відміни – Орфографія

Українська мова
Орфографія

Букви А, Я, У, Ю в закінченнях родового відмінка однини іменників ІІ відміни

Закінчення – а(-я) мають назви:

1. Чітко окреслених речей або будов: олівця, дуба, трактора, але: даху, плоту, каналу.
2. Населених пунктів і географічних назв з наголошеним закінченням та суфіксами – ев, – ин-, ‑ськ-: Тетерева, Лондона, Дніпра.
3. Мір довжини, площі, ваги, часу: метра, кілограма, тижня, вівторка, але: року, віку.
4. Наукові назви іншомовного походження та українські з суфіксами: радіуса, квадрата, ромба,

відмінка, чисельника.

Закінчення – у(-ю) мають назви:

1. Речовин, матеріалу: воску, соку, меду, граніту, піску, але: хліба, вівса.
2. Місця, простору: краю, степу, майдану, але: хутора, берега, горба.
3. Установ, організацій: клубу, університету, штабу.
4. Географічні назви без наголосу на закінченні: Донбасу, Дону, Єгипту, Криму, Уралу.
5. Зі значенням збірності: лому, колективу, хору, класу, взводу, але: дубняка, вишняка.
6. Явищ природи: вітру, вогню, граду, снігу, грому, дощу, землетрусу.
7. Почуттів, дій, ознак, явищ суспільного життя: гніву, крику, героїзму, спорту.
8. Деякі іменники чоловічого роду в родовому відмінку однини можуть мати паралельні закінчення – а(-я), – у(-ю). Це залежить від наголосу: .

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Букви А, Я, У, Ю в закінченнях родового відмінка однини іменників ІІ відміни – Орфографія - Довідник з української мови