АКТИВНІ Й ПАСИВНІ ДІЄПРИКМЕТНИКИ

Мета:

– навчальна: розширити знання учнів про дієприкметник як особливу форму дієслова, сприяти формуванню навичок визначати активні й пасивні дієприкметники; розвивати загальнопізнавальні вміння знаходити активні й пасивні дієприкметники у текстах, визначати їх роль;

– розвивальна: розвивати творчі вміння використовувати активні й пасивні дієприкметники у власних висловлюваннях;

– виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу знайомити зі звичаями і традиціями рідного краю, виховувати повагу до національної культури.

Внутрішньопредметні зв’язки:

– Лексикологія і фразеологія: засвоєння фразеологізмів, до складу яких входять дієприкметники.

– Фонетика. Орфоепія: правильне наголошення дієприкметників.

– Текст (риторичний аспект): створення текстів з уживанням дієприкметників.

– Культура мовлення і стилістика: правильне вживання дієприкметників у власному мовленні.

Міжпредметні зв’язки: використання дієприкметників у наукових текстах (історія).

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок на основі набутих знань.

Ми в минуле прагнем повернути,

Коли прапрадіди ось тут жили.

І пригадати нині призабуте.

Які вони традиції несли,

Які були в них звичаї і жарти,

Пісні і думи, прагнення мети…

Минуле забувати нам не варто,

Щоб у майбутнє праведно іти.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ЕПІГРАФІ УРОКУ І РОБОТА З НИМ

ІV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Вибірково-розподільна робота

> Прочитати текст, знайти в ньому дієприкметники. Виписати в першу колонку таблиці ті, які називають ознаку предмета, зумовлену дією того самого предмета, а в другу – ознаку, зумовлену дією іншого предмета.

Ознака предмета, зумовлена дією того самого предмета

Ознаку зумовлену дією іншого предмета

Свято святого Миколая, єпископа міста миру в Малій Азії, припадає на 19 грудня.

Святий Миколай уже за свого життя на землі любив потайки помагати потребуючим. У нас найбільше закріпився звичай, що Святий Миколайприносить у свій день чемним дітям подарунки, зароблені протягом року.

Святий Миколай угодник Божий і має право нагороджувати чи карати поведінку дітей. Книжки, подаровані Миколаєм, у жодному разі не можна було нищити. Мисляча людина дотримує звичаїв наших пращурів, адже вони мають найбільший виховний зміст.

V. СПРИЙНЯТТЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ УЧНЯМИ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з теоретичним матеріалом підручника.

VI. УСВІДОМЛЕННЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ У ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

Кодова робота

> Прочитати словосполучення. Визначити, активними чи пасивними є дієприкметники, свій вибір аргументувати. Над активними дієприкметниками записати букву А, над пасивними – П.

Відсвяткований Новий рік, прибраний жінкою, вивчені тексти, підготовлені костюми, підвішані до сволока павучки, заснований пращурами, позеленіла трава, спровоковані насмішками, тремтячі руки, блукаючі вогники.

Гра “Хто швидше”

> Дібрати до наведених дієслів усі можливі часові форми активних і пасивних дієприкметників. Якщо неможна утворити якоїсь дієприкметникової форми, учасник гри повинен пояснити, чому. Перемагає той, хто швидше виконає завдання.

Перемогти, мити, розповідати, електрифікувати, розглядати, дарувати, існувати, підростати

Тестова робота

1. Визначити рядок, у якому всі дієприкметники активного стану:

А загострений, задубілий, намальований;

Б перемерзлий, постарілий, зм’яклий;

В збілілий, вимитий, ваблячий;

Г поділений, виконаний, поруділий.

2. Визначити рядок, у якому всі дієприкметники пасивного стану:

А перекритий, одягнутий, змарнілий;

Б палаючий, прикутий, роздутий;

В зрубаний, розколотий, обпалений;

Г приведений, закипілий, пожовклий.

Творча робота

> Використовуючи активні й пасивні дієприкметники з попереднього завдання, скласти речення про традиції святкування Різдва або Великодня.

VII. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

> Подумати і дати відповіді на питання.

– Які дієприкметники називають пасивними?

– Які дієприкметники називають активними?

– Як визначити, активним чи пасивним є дієприкметник.

VIII. ПІДСУМОК УРОКУ

IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити теоретичний матеріал.

> Розказати, як готуються до Різдва в Україні, використовуючи 3-5 дієприкметників.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

АКТИВНІ Й ПАСИВНІ ДІЄПРИКМЕТНИКИ - Плани-конспекти уроків по українській мові