БАЛАНС КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ

ДОДАТКИ

(зразки первинних документів)

Додаток 1

БАЛАНС КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

За___________ 20___р.

________________________________________ ___________________________________

(назва банку) (адреса)

(копійки)

РАХУНКИ

Усього

Резиденти

Нерезиденти

НВ

ВКВ

НКВ

НВ

ВКВ

НКВ

БАЛАНСОВІ РАХУНКИ КЛАСИ І-IV АКТИВИ

Номери рахунків IV порядку Усього у кожній групі класу Усього

у кожному розділі класу УСЬОГО АКТИВІВ ПО КЛАСУ АКТИВИ УСЬОГО:

ПАСИВИ

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Номери рахунків IV порядку

У сього у кожній групі класу

Усього у кожному розділі класу

УСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПО КЛАСУ

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ УСЬОГО

КЛАС V

КАПІТАЛ

Номери рахунків IV порядку Усього у кожній групі класу Усього у кожному розділі класу КАПІТАЛ УСЬОГО:

ПАСИВИ УСЬОГО:

(зобов’язання + капітал)

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ КЛАС VI

ДОХОДИ

Номери рахунків IV порядку У сього у кожній групі класу Усього у кожному розділі класу ДОХОДИ УСЬОГО:

КЛАС VII ВИТРАТИ

Номери

рахунків IV порядку Усього у кожній групі класу Усього у кожному розділі класу ВИТРАТИ УСЬОГО:

РЕЗУЛЬТАТ діяльності:

(ДОХОДИ мінус ВИТРАТИ)

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ КЛАС IX

Активні

Номери рахунків IV порядку

Усього в кожній групі класу

Усього в кожному розділі класу

ЗА ПОЗАБАЛАНСОВИМИ АКТИВНИМИ

РАХУНКАМИ УСЬОГО:

Пасивні

Номери рахунків IV порядку

Усього в кожній групі класу

Усього в кожному розділі класу

ЗА ПОЗАБАЛАНСОВИМИ ПАСИВНИМИ

“________________________ ” 20___р. Керівник___________________ ______________________________________

_________________________________ Головний бухгалтер______________________________

(прізвище виконавця, телефон)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


БАЛАНС КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ - Бухгалтерський облік