ДІЄПРИКМЕТНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА. ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

Мета:

– навчальна: ознайомити семикласників з дієприкметником як особливою формою дієслова; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити дієприкметники в текстах, визначати їх роль у реченнях;

– розвивальна: розвивати творчі вміння використання дієприкметників у власних висловлюваннях;

– виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу знайомити зі звичаями і традиціями рідного краю, виховувати повагу до національної культури.

Внутрішньопредметні зв’язки:

– Лексикологія і фразеологія:

засвоєння фразеологізмів, до складу яких входять дієприкметники.

– Текст (риторичний аспект): створення текстів з уживанням дієприкметників

– Культура мовлення і стилістика: правильне вживання дієприкметників у власному мовленні.

Міжпредметні зв’язки: використання дієприкметників у наукових текстах (історія).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

Бесіда

– Які ви знаєте форми дієслова?

– Які особливості, порівняно з іншими дієслівними формами, має дієприкметник?

Спостереження

над мовним матеріалом

> Порівняйте наведені приклади і скажіть.

– На які питання відповідає дієприкметник?

– Чим подібний до прикметника і що називає?

Дієприслівник

Дієприкметник

Прикметник

Успадкувавши

Успадкований

Давній

Дотримуються

Збережений

Традиційний

ІІІ. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Опрацювання теоретичного матеріалу за підручником.

IV. ВИКОНАННЯ СИСТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Пошуково-вибіркова робота

> Прочитайте текст. Визначте його тему й основну думку. Знайдіть дієприкметники, випишіть їх і вкажіть морфологічні ознаки й синтаксичну роль.

КОЛЯДА

Коляда – це свято на честь світлих богів літа й тепла. Усі народні звичаї й обряди на Різдво, Святого Василя й на Водохреща – це давні язичницькі обряди, прилучені до християнських свят.

На свято Коляди, як і на Купала, діються великі дива на землі, тому вечори від Різдва до Водохреща звуться в народі Святими. По заході сонця в той час не можна робити справи, гріх виносити сміття з хати, зібране за день. На Водохреща кроплять водою, освяченою в церкві, хату, худобу, бджіл. Кутю варять із зерна, хати посипають зерном, на покуті ставлять сніп колосків, зібраних цього року, вечерю починають із хліба, спеченого з борошна нового врожаю.

Творча робота

> Від наведених дієслів утворити дієприкметники. Увести їх у самостійно складені прості речення за темою “Обереги мого життя”

Берегти, вишивати, малювати, садити, рости, нанизати, виховувати, знати, міцніти.

Фразеологічна п’ятихвилинка

> Прочитати стійкі порівняння, з’ясувати їхнє лексичне значення, за потреби скористайтеся довідкою. Знайти дієприкметники.

Біжить як посолений; як намальований; став, як укопаний; опустив крила, як обскубана курка; бігає, як ошпарений.

Довідка: дуже швидко біжить; вродливий; став нерухомо; засумував, утратив енергію; безладно метушитися.

Вибірково-розподільна робота

> Прочитати висловлювання усної народної творчості. Запам’ятати їх. Знайти й виписати у відповідні колонки таблиці дієслова, прикметники, дієприкметники.

Серед численних жіночих свят, шанованих нашими предками, найзнаменнішим є празник святої великомучениці Катерини, що припадає на 7 грудня.

Дослідники християнських вірувань вважають, що в давнину це було свято Дівочої долі.

За народною уявою образ долі – не опредметнене явище, яке існує поряд з людиною і назавжди її супроводжує в усіх діях. Відтак у тяжкі години люди повсякчас зверталися за поміччю до власної долі (За В. Скуратівським).

Дослідження-трансформація

> У наведених реченнях знайти дієслова, які можна замінити дієприкметниками. Записати новоутворені речення.

1. Рушник, який вишила мама. 2. Верба, яку посадив мій прадідусь. 3. Традиції, які зберегли й донесли до сучасників наші пращури.

Орфоепічна п’ятихвилинка

> Визначити, якою частиною мови є наведені слова. Розставити в них наголос. Ввігнутий, вимірний, вірші, журний, забавка, занедбаний, зірвиголова, корисливий, лазуровий, милувати, мармуровий, навчений, нарозхват, новий, одноколірний, оздоровити, покоївка, прийнятий.

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

– Що називають дієприкметником?

– Що спільного в дієприкметниках з прикметником і дієсловом?

– Чим відрізняється дієприкметник від прикметника і дієслова?

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати повідомлення в науковому стилі за темою “Дієприкметник як особлива форма дієслова”.

> Скласти міні-висловлювання за темою “Звичаї і традиції моєї родини, використавши не менше п’яти дієприкметників.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ДІЄПРИКМЕТНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА. ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ - Плани-конспекти уроків по українській мові