Аналіз ритмічності і рівномірності виробництва

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

ЧАСТИНА II.

УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ

3. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

3.5. Аналіз ритмічності і рівномірності виробництва

Однією з умов успішної роботи підприємства є ритмічний і рівномірний випуск продукції.

Ритмічність виробництва – це випуск продукції відповідно до встановленого завдання на кожний окремий відрізок часу звітного періоду.

Рівномірність – це однаковий випуск продукції за рівні проміжки часу.

Порушення ритмічності виробництва погіршує всі економічні показники

діяльності підприємства і ускладнює його взаємовідносини зі споживачами продукції. Неритмічна робота підприємства призводить, зазвичай, до збільшення незавершеного виробництва та залишків готової продукції на складах, зменшення прибутку, погіршення фінансового стану підприємства і нарешті порушення планів (графіків) постачання продукції споживачам.

Для аналізу ритмічності виробництва продукції використовується питома вага випуску продукції за певний період до усього досліджуваного періоду (декади до місяця, місяці до кварталу, квартали до року, місяці до року).

Узагальнюючими показниками ритмічності

виробництва є коефіцієнт ритмічності, коефіцієнт варіації, коефіцієнт аритмічності.

Для оцінки рівномірності виробництва використовується коефіцієнт рівномірності.

Розрахунки коефіцієнтів ритмічності і рівномірності здійснюються за методом заліку (табл. 3.11).

Таблиця 3.11

Аналіз коефіцієнтів ритмічності і рівномірності виробництва

Декади

Випуск продукції, тис. гри

Зараховується у ритмічний випуск, тис. грн.

Структура випуску,%

Зараховується у рівномірний випуск, %

За

Планом

Фактично

Рівномірно

Фактично

1

2

3

4

5

6

7

І

600

400

400

33,3

20,0

20,0

II

600

600

600

33,3

30,0

30,0

III

700

1000

700

33,4

50,0

33,4

Разом

1900

2000

1700

100,0

100,0

83,4

Коефіцієнт ритмічності дорівнює:

Це означає, що в строки, встановлені планом, підприємство виготовило 89,5% продукції.

Коефіцієнт рівномірності становить:

Аналіз ритмічності і рівномірності виробництва

Коефіцієнт аритмічності дорівнює:

Аналіз ритмічності і рівномірності виробництва

Коефіцієнт варіації визначається за формулою:

Аналіз ритмічності і рівномірності виробництва (3.10)

Де ν – коефіцієнт варіації;

δ – середньоквадратичне відхилення досліджуваного показника;

Аналіз ритмічності і рівномірності виробництва– середнє значення досліджуваного показника за плановий період розраховується за формулою:

Аналіз ритмічності і рівномірності виробництва

Де N – кількість відрізків часу у досліджуваному періоді (у наведеному прикладі – це три квартали, N = 3).

Середньоквадратичне відхилення розраховується за формулою:

Аналіз ритмічності і рівномірності виробництва (3.11)

Звідси середньоквадратичне відхилення дорівнює:

Аналіз ритмічності і рівномірності виробництва

У відповідності з формулою (3.10) коефіцієнт варіації дорівнює:

Аналіз ритмічності і рівномірності виробництва

Це означає, що випуск продукції по декадах відхилявся від планового завдання. Чим більший коефіцієнт варіації, тим неритмічніше працювало підприємство.

В процесі аналізу необхідно підрахувати упущені можливості підприємства щодо виробництва продукції, пов’язані з неритмічною роботою, для чого рекомендується провести такі розрахунки:

– різниця між плановим і зарахованим випуском продукції

1900 – 1700 = 200 тис. грн.;

– різниця між фактичним і можливим випуском продукції, який обчислюється, виходячи із найбільшого декадного виробництва

2000 – (1000-3) = -1000 тис. грн.;

– різниця між максимальним і мінімальним декадним випуском продукції помножена на кількість декад

(1000 – 400) ∙3 = 1800 тис. грн.

І насамкінець, якщо аналітик в результаті ретельного аналізу перебігу виробничого процесу виявив ознаки аритмічності, він повинен з’ясувати її причини і запропонувати керівництву заходи щодо усунення цього явища.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Аналіз ритмічності і рівномірності виробництва - Довідник з економіки