Спеціалізація сільськогосподарського виробництва

Спеціалізація сільськогосподарського виробництва – форма суспільного поділу праці в аграрному секторі економіки та його раціональної організації, яка передбачає зосередження виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції в самостійних галузях або групі взаємопов’язаних галузей, які, своєю чергою, визначають головний виробничий профіль окремих підприємств, районів, областей і зон. Основними формами С. с. в., що виділяються за критеріями масштабності, є зональна (передбачає спеціалізацію окремих районів і галузей, сільськогосподарських

зон на переважному виробництві продукції рослинництва або тваринництва залежно від грунтово-кліматичних умов); внутрігалузева (означає виокремлення виробництва окремих видів спорідненої продукції у самостійні галузі та підгалузі); господарська (означає виробництво певних видів сільськогосподарської продукції на окремих підприємствах, в кооперативах, селянських асоціаціях тощо); внутрігосподарська (означає спеціалізацію окремих структурних підрозділів підприємства на виробництві окремих видів продукції або виконанні робіт). Внутрігосподарська спеціалізація є формою одиничного поділу праці.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Спеціалізація сільськогосподарського виробництва - Економічний словник