Закон масового виробництва

Закон масового виробництва – внутрішньо необхідні, сталі та істотні зв’язки між постійними витратами на одиницю продукції і кількістю виготовленої продукції, за яких (зв’язків) із зростанням масовості виробництва витрати на одиницю продукції зменшуються. До постійних витрат, згідно з класифікацією західної економічної науки, належать амортизаційні відрахування (здебільшого на складне, а отже, дороге виробниче устаткування та верстати в умовах масового виробництва), витрати на електроенергію, паливо, орендну плату за землю, податки на майно та ін. Водночас обсяг масового виробництва певних видів продукції залежить від платоспроможного попиту, рівня цін тощо. Цей закон виражається формулою, Вз1 – витрати змінні на одиницю продукції; Вn – витрати підприємства постійні на одиницю продукції; К – кількість одиниць продукції, виготовленої за певний проміжок часу.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Закон масового виробництва - Економічний словник