Обсяг виробництва

Обсяг виробництва – сукупність виготовлених підприємством, фірмою, компанією матеріальних благ і послуг, що вимірюється у натуральних, вартісних та інших показниках. Продукція промислових підприємств – готові вироби, напівфабрикати тощо (див. Готова продукція). На підприємствах з тривалим виробничим циклом до промислової продукції відносять зміну залишків незавершеного будівництва. Натуральні показники характеризують продукцію підприємств у фізичних одиницях кількості, її номенклатури, асортименту, якості. Вартісні показники О.

в. використовують для оцінки валової (див. Валова продукція), товарної та реалізованої продукції. Товарна продукція – сукупний обсяг продукції, виготовленої для реалізації (відправленої споживачам і тієї, що перебуває на складі), а також продукції для власних потреб. Реалізована продукція – обсяг товарів, вивезених з підприємства та оплачених споживачами або торговельними організаціями, а також обсяг оплачених послуг і виконаних робіт. О. в. вимірюється в трудових (фонд оплати праці, фонд преміювання працівників та ін.) та умовних показниках (показник умовно чистої продукції – різниця між валовою продукцією і матеріальними витратами; нормативно чистої продукції – у складі нормативної заробітної плати і нормативного прибутку). Найважливіші показники О. в. в організації за регульованої ринкової економіки – вартісні, виражені в динаміці у зіставних цінах.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Обсяг виробництва - Економічний словник