Аналіз витрат на одну гривню продукції

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

ЧАСТИНА II.

УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ

5. АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО

5.5. Аналіз витрат на одну гривню продукції

В умовах науково-технічного прогресу проходить неперервний процес оновлення виготовленої продукції. Зниження питомої ваги порівнянної продукції звужує базу порівняння, що врешті-решт знижує доцільність зіставлення фактичних значень собівартості виготовленої продукції з плановим завданням і рівнем попереднього періоду. Як наслідок ускладнюється процес аналізу собівартості

продукції.

Тому для загальної характеристики змін собівартості продукції на рівні підприємств і галузей промисловості використовується показник витрат на 1грн. продукції, який розраховується за формулою:

Аналіз витрат на одну гривню продукції (5.8)

Де V – витрати на 1 грн. продукції;

Z – собівартість одиниці певного виду продукції;

Р – ціна одиниці певного виду продукції;

Q – обсяг виробництва певного виду продукції у натуральному вимірі.

Отже, у чисельнику формули (5.8) показана собівартість всієї виготовленої продукції, а у знаменнику – вартість цієї продукції.

До переваг показника

витрат на 1 грн. продукції, крім зазначених вище, слід віднести його універсальність, тобто можливість використовувати його як у часі (аналіз динаміки), так і в просторі (порівняння значення показника різних підприємств). До того ж витрати на 1 грн. продукції тісно зв’язані з рентабельністю продукції, що буде розглянуто далі.

Плановий і фактичний рівень витрат на 1 грн. продукції розраховується відповідно за такими формулами:

Аналіз витрат на одну гривню продукції (5.9)

Аналіз витрат на одну гривню продукції (5.10)

Аналіз витрат на 1 грн продукції проводиться шляхом порівняння фактичного рівня з плановим і рівнем попереднього періоду, а потім оцінюється вплив факторів на зміну витрат.

В табл. 5.9 наведені початкові дані і розрахунки витрат на 1 грн. продукції.

Таблиця 5.9

Оцінка витрат на одну гривню продукції

Показник

Значення

Показника

А

1

1. Собівартість продукції, тис. грн.:

1.1. за планом

7838

1.2. за планом, перерахованим на фактичний обсяг і асортимент продукції

7808

1.3. фактична в цінах, прийнятих в плані

7867

1.4. фактична в цінах, прийнятих в плані на продукцію при діючих цінах на матеріали, паливо, енергію

8103

1.5. фактична у діючих цінах

8103

2. Обсяг продукції, тис. грн.:

2.1. за планом

8819

2.2. за планом, перерахованим на фактичний обсяг і асортимент продукції

8925

2.3. фактично у діючих цінах

8994

3. Витрати на 1 грн. продукції, коп.:

3.1. за планом (р.1.1 : р.2.1)

88,88

3.2. за планом, перерахованим на фактичний обсяг і асортимент продукції (р. 1.2 : р.2.2)

87,48

3.3. фактично в цінах, прийнятих в плані

(р.1.3 : р.2.2)

88,15

3.4. фактично в цінах, прийнятих в плані на продукцію при діючих цінах на матеріали, паливо, енергію (р.1.4 : р.2.2)

90,79

3.5. фактично у діючих цінах (р.1.5 : р.2.3)

90,09

Витрати на 1 грн. продукції в порівнянні з планом змінилися на:

90.09 – 88,88= +1,21 коп.,

В тому числі за рахунок змін:

– структури і асортименту продукції

87,48 – 88,88= -1,40 коп.,

– рівня витрат

88,15 – 87,48= +0,67 коп.,

– цін і тарифів на спожиті матеріальні ресурси

90,79 – 88,15= +2,64 коп.,

– цін на готову продукцію

90.09 – 90,79= -0,70 коп.

Балансова перевірка:

-1,40 + 0,67 + 2,64 – 0,70 = 1,21 коп.,

Тобто сукупний вплив факторів відповідає загальній зміні витрат на 1грн. продукції.

Таким чином, затрати на 1 грн. продукції збільшилися у порівнянні з планом, головним чином, за рахунок зміни цін на матеріальні ресурси, а також зростання рівня витрат.

В подальшому в ході ретельного аналізу необхідно виявити основні чинники, які сприяли зростанню витрат на матеріальні ресурси.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Аналіз витрат на одну гривню продукції - Довідник з економіки