Облік витрат майбутніх періодів

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ

Розділ VII.

ОБЛІК ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЯЦІЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ І ПОСЛУГ

7.7. Облік витрат майбутніх періодів

Для узагальнення інформації щодо здійснених витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах призначено рахунок 39 “Витрати майбутніх періодів”. До витрат майбутніх періодів, відносяться витрати: пов’язані з підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості; з освоєнням нових виробництв

та агрегатів; сплачені авансом орендні платежі (операційна оренда); оплата страхового поліса; передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання тощо.

За дебетом рахунку 39 “Витрати майбутніх періодів” відображається накопичення витрат майбутніх періодів, за кредитом – їх списання (розподіл) та включення до складу витрат звітного періоду. Обороти за дебетом і кредитом рахунку 39 “Витрати майбутніх періодів” накопичуються в журналі 5 чи 5а.

Якщо витрати, пов’язані з підготовкою і освоєнням виробництва фінансуються за рахунок фондів вищестоящої організації чи бюджету, то такі

витрати списуються з рахунку 39 у кореспонденції з рахунком 48 “Цільове фінансування і цільові надходження”.

Типові проводки, пов’язані з рахунком 39 наведено в табл. 7.4.

Таблиця 7.4.

Типові проводки, пов’язані з рахунком 39

Господарська операція

Дебет

Кредит

Проведені витрати на освоєння нового виробництва (журнал – ордер № 5 чи 5 а)

8хх

63х, 65х, 66..

39

8хх

Списані витрати на освоєння нового виробництва (журнал – ордер № 5 чи 5 а)

23

39

Перераховано за підписку газет і журналів (журнал-ордер № 1)

371

641

311

643

Одночасно

39

84

84

371

643

371

Списано на собівартість рівномірно протягом року витрати на підписку газет і журналів (журнал-ордер № 5 чи 5 а)

23 (91)

39

Сплачена наперед орендна плата (журнали-ордери № 5 чи 5а)

39

84

84

311

Списана відповідна частка орендної плати (журнал-ордер № 5 чи 5 а)

23

39

Нарахований знос основних засоби в частині витрат майбутніх періодів

39

831

831

131

Нарахований знос малоцінних необоротних активів

39

832

832

132

Списання частини загально-виробничих витрат на витрати майбутніх періодів

39

91

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Облік витрат майбутніх періодів - Бухгалтерський облік