Ціна акцій

Ціна акцій – номінальна вартість акцій, яка набуває форми фактичної ціни, тобто курсу акцій, що перебуває у прямій залежності від розміру виплачуваного дивіденду і в оберненій – від рівня позичкового відсотка. Ц. а. залежить передусім від прибутку, в т. ч. від чистого прибутку, економічної кон’юнктури, дивідендної політики та ін. Так, основними складовими дивідендної політики є задоволення інтересів акціонерів, перспектива економічного зростання (яка значною мірою залежить від капіталізації частини прибутку) корпорації, а також її діяльність на фондовому ринку (котирування акцій корпорації на цьому ринку). Крім того, така політика залежить від частки боргових зобов’язань у структурі капіталу корпорації (зокрема від обсягу виплат на привілейовані акції та ін.), від співвідношення частки акцій у власних і зовнішніх акціонерів, від розміру жалування вищих менеджерів, оподаткування дивідендів. Так, 2002 співвідношення Ц. а. і чистого прибутку становило у Польщі – 13%, Чехії – 9%, Росії – 8%, Китаї – 13%, Тайвані – 22%, Південній Кореї – 11%.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Ціна акцій - Економічний словник