Ціна об’єкта капітального будівництва

Ціна об’єкта капітального будівництва – ціна, що формується на основі витрат у процесі будівництва складного об’єкта, на комплексне устаткування, будівельно-монтажні роботи та інженерно-консультаційні послуги. Водночас Ц. о. к. б. є вищою від суми цін на ці складові, оскільки охоплює надбавки постачальника комплексного устаткування за надання гарантій, за комплектацію тощо, а також залежить від співвідношення попиту і пропозиції. Ц. о. к. б. визначають на основі прямого й опосередкованого порівняння цін, що встановлюються на ринку під впливом попиту і пропозиції, з одного боку, та його якості (сукупності споживчих властивостей) – з іншого. Основними методами розрахунку Ц. о. к. б. є метод поелементного розрахунку контрактної ціни і метод розрахунку з укрупнених показників (базується на встановленні стійких пропорцій між техніко-економічними параметрами об’єкта і його контрактною ціною).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Ціна об’єкта капітального будівництва - Економічний словник