Цінова еластичність попиту

Цінова еластичність попиту – відношення відсоткової зміни кількості товарів, на які є попит, до відсоткової зміни його ціни, тобто величина, яка характеризує зміну попиту у відсотках із зниженням ціни, наприклад на 1%. Ця залежність виражається формулою. Ц. е. п. є переважно від’ємною величиною, тобто із зростанням ціни попит на товар зменшується. На Ц. е. п. впливають: наявність товарів-замінників (із збільшенням їх кількості еластичність попиту зростає); 2) частка товарів у доході споживачів (з її збільшенням еластичність попиту на товари підвищується); 3) розмір доходів сім’ї; 4) якість товару та ін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Цінова еластичність попиту - Економічний словник