Крива байдужості споживача

Крива байдужості споживача – крива, яка характеризує комбінації двох або більше товарів, що мають для споживача однакову загальну корисність, а отже, забезпечують однаковий рівень задоволення потреб. Увігнута форма К. б. с. зумовлена тим, що зменшення кількості одного потребує збільшення кількості іншого товару для збереження загальної корисності набору товарів. Дж. Хікс проаналізував залежність попиту споживачів від динаміки цін, але подібні результати раніше отримав Е. Слуцький. Тому їх часто об’єднують під назвою ефекту Слуцького-Хікса.

Перша частина ефекту означає, що зниження ціни товару X зумовлює зростання попиту, який заміщає частину попиту на товар Z. Друга частина стосується розподілу доходу, який з’являється внаслідок здешевлення товару X. Якщо якість товару висока і потреба в ньому не насичена, підвищення реального доходу тотожне зростанню попиту на товар X, що означає позитивний ефект доходу. Якщо товар низької якості, дешевий і потребу в ньому майже задоволено, зниження ціни супроводиться повільним зростанням попиту або його стабілізацією, що означає від’ємний ефект доходу. Якщо останній перевищує за впливом ефект заміщення, зменшення ціни товару супроводиться зниженням попиту, перенесенням його на інші товари. Ефект Слуцького-Хікса покладено в основу розробок проблем еластичності попиту.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Крива байдужості споживача - Економічний словник