Дефіс у вигуках – Вигук як особлива частина мови

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

Вигук як особлива частина мови

Дефіс у вигуках

Вигуки та звуконаслідувальні слова, що повторюються або вимовляються протяжно, пишуться через дефіс. “Васильку, Го-ов! а йди сюди!” – гукнув з подвір’я батькО (М. Коцюбинський). Гу-гу-гу-у! – застогнав пугач серед лісу (Панас Мирний).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Дефіс у вигуках – Вигук як особлива частина мови - Довідник з української мови