Державна торгівля

Державна торгівля – форма торгівлі на основі державної власності з метою реалізації створених на державних підприємствах товарів і послуг та привласнення прибутків. Залежно від стадій просування товарів розрізняють гуртову, дрібногуртову і роздрібну Д. т.; залежно від зон діяльності та систем обслуговування – внутрішню і зовнішню Д. т. Внутрішня Д. т. обслуговує товарний обмін у межах однієї держави, а зовнішня – між державами. На рівні області Д. т. організовують управління з торгівлі, яким підпорядковані місцеві торгові організації (об’єднання) підприємств. Д. т. здійснюють також окремі міністерства й відомства (залізничного транспорту, зв’язку, охорони здоров’я, вугільної, легкої, машинобудівної, деревообробної промисловості). Управління залізниць через асоціації ресторанів і буфетів здійснює торгівлю, громадське харчування, побутове обслуговування. Послугами Д. т. користуються в Україні близько 70% населення.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Державна торгівля - Економічний словник