Ліцензійна торгівля

Ліцензійна торгівля – основна форма міжнародної торгівлі технологіями, яка здійснюється шляхом передання ліцензіарами іншим особам (ліцензіатам) права використання винаходів, технологічного досвіду, комерційних знань, товарних знаків, “ноу-хау” та ін. Кожний третій товар, що продається на ринках розвинених країн, виготовлений за міжнародними ліцензійними угодами. Ліцензіар продає ліцензію у тому разі, коли експорт продукції економічно невигідний або потребує значних транспортних витрат. За оцінкою експертів ООН, покупці сплачують

за придбані ліцензії в середньому до 10%, а в окремих випадках до 30% вартості товару, що випускається за допомогою ліцензій. Якщо ліцензіар продає ліцензію, то ділить прибуток з ліцензіатом. Головними ліцензіарами за часткою прибутку від Л. т. наприкінці 90-х були США (понад 55%), друге місце за експортом ліцензій посідає Швейцарія, третє – Англія; найбільшими імпортерами ліцензій є Японія, Італія і Німеччина. Основні покупці ліцензій – філіали або дочірні підприємства ТНК (на їх частку припадає 60% ліцензійних надходжень розвинених країн). Якщо Л. т. здійснюють посередники (брокерські фірми), то отримують 5-10% вартості
ліцензій, або 20-30%, якщо зобов’язуються гарантувати права продавця, зокрема вчасне отримання платежів від покупця. У Л. т. виділяють різні види договорів та способи їх оплати (див. Ліцензійна угода). З середини 50-х міжнародна Л. т. за темпами випереджує внутрішню торгівлю цим специфічним товаром. Частка розвинених країн в ліцензійній торгівлі 2000 становила понад 80%, США – понад 65% (вони контролювали майже 55% патентів у сфері інформаційних технологій і комунікацій, 75% світового ринку програмного забезпечення). У США сума від продажу ліцензій 1950 становила 175 млн дол., 1965 – 1,6 млрд дол., наприкінці 80-х – понад 8 млрд дол., 2000 – 30 млрд дол. У США кількість патентів, виданих іноземним заявникам, зросла з 13,8 тис. 1966 до майже 40 тис. 1988, 1999 їх частка в загальній кількості виданих патентів у країні зросла з 20 до 47%. Прибуток від продажу ліцензій значно компенсують витрати на НДДКР великих компаній. Водночас їх купівля іншою компанією сприяє економії коштів на власну науково-технічну розробку і допомагає виграти час, що важливо у конкурентній боротьбі. Можливості України щодо продажу ліцензій і патентів в 90-х XX ст. використовувалися частково, хоча її потенціал оцінюється у 80 млрд дол. щорічного прибутку від реалізації за кордоном наукових розробок. 2002 було продано лише 134 ліцензії, в т. ч. 119 в Україні і 15 – в інших країнах світу.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Ліцензійна торгівля - Економічний словник