Кооперативна торгівля

Кооперативна торгівля – форма торгівлі, яка базується на кооперативній власності і проводиться здебільшого у сільській місцевості та селищах міського типу і в невеликих містах. Купівля-продаж товарів здійснюються також безпосередньо між виробниками продукції та споживачами. Продавцями продукції є селяни, робітники і службовці (що мають присадибні ділянки), селянські спілки, інші колективні, фермерські господарства. Ціни на продукцію формуються залежно від суспільно необхідних витрат та попиту і пропозиції. К. т. поділяють на гуртову і роздрібну. Керівництво торгівлею здійснюється на основі виборності керівних органів та їх звітності перед пайовиками або їхніми уповноваженими. В загальному роздрібному товарообороті України частка К. т. 1994 становила майже 27%, 2000 – 8%. Це зумовлено глибокою системною економічною кризою (в т. ч. кооперативного сектора), розривом економічних зв’язків у колишній центроспілці СРСР, втратою зовнішніх ринків збуту, надмірним податковим тиском, іншими факторами.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Кооперативна торгівля - Економічний словник