Державно-монополістичний капіталізм

Державно-монополістичний капіталізм – економічна система на найвищому ступені розвитку капіталістичного способу виробництва, що виникає внаслідок взаємодії монополістичного і державного капіталізму і підпорядкування попередніх форм капіталізму, цілісність якої забезпечується відповідним господарським механізмом. Суспільною формою Д.-м. к. є державно-монополістична власність (головні суб’єкти власності – держава і наймогутніші корпорації), яка виступає якісно новою формою розвитку продуктивних сил, а тому відкриває широкий

простір для освоєння досягнень науково-технічного прогресу, розгортання НТР, а також для виробництва додаткової вартості, водночас і більш повного задоволення загальнолюдських потреб та інтересів працівників. Виник на початку XX ст., проте в час першої та другої світових воєн мав характер військового державно-монополістичного капіталізму. Ознак цілісності в мирний період набуває у 50-ті. Основними формами Д.-м. к. є: 1) державна власність на засоби виробництва; 2) одержавлення значної частини національного доходу через державний бюджет або державна власність на відповідну частку національного доходу; 3) національне регулювання, в т. ч. планування та прогнозування економіки.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Державно-монополістичний капіталізм - Економічний словник