Власність на виготовлений продукт

Власність на виготовлений продукт – відносини між різними суб’єктами власності (індивідами, колективом тощо) з приводу привласнення виробленої продукції у різних сферах суспільного відтворення. В умовах індивідуального виробництва існує спочатку трудова приватна В. на в. п. Ця продукція відображає трудовий внесок виробника, отже, й розмір власності на неї. Тому приватна В. на в. п. забезпечує виробникові пряму залежність між рівнями виробництва і споживання і є такою формою відносин економічної власності, які здійснюються на основі

врахування витрат праці. В цьому разі встановлюється тісна взаємозалежність між власністю і вартістю. За капіталізму наявне відчуження найманих працівників від засобів виробництва, а отже, й від В. на в. п. Часткове його привласнення здійснюється шляхом продажу робочої сили і праці під контролем капіталіста. З еволюцією капіталізму в його надрах виникають і розвиваються якісно нові форми власності, які заперечують (частково або повністю) капіталістичну власність і дещо розширюють межі В. на в. п. Так, придбання відповідної кількості акцій частиною найманих працівників дає їм змогу привласнювати частину прибутків акціонерних компаній. На В. на в. п. суттєво впливає податкова і соціальна політика держави та наднаціональних органів ЄС. Повністю В. на в. п. формується у безпосередніх працівників на підприємствах, викуплених трудовими колективами.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Власність на виготовлений продукт - Економічний словник