Дипломатичні привілеї та імунітети

Дипломатичні привілеї та імунітети – особливі права і переваги, які надаються дипломатам і членам їхніх сімей. Під дипломатичними імунітетами розуміють вилучення дипломатичних агентів із сфери дії юрисдикції держави перебування, незастосування до них засобів примусу, санкцій, передбачених внутрішнім правом. Під дипломатичними привілеями розуміють особливі пільги, переваги, що надаються дипломатичним агентам. Д. п. та і. становлять єдиний, загальновизнаний у міжнародному спілкуванні статус дипломатичних агентів, принципи і норми якого кодифіковані Віденською конвенцією (1961) про дипломатичні зносини. Розрізняють Д. п. та і. особисті, привілеї та імунітети дипломатичного представництва. До Д. п. та і. особистих належать: недоторканість особи і житла; повний імунітет від кримінальної юрисдикції держави перебування; повний імунітет від цивільної та адміністративної юрисдикції щодо службової діяльності; фіскальний (податковий) імунітет. Загальновизнаними дипломатичними привілеями особистими є митні привілеї (право на безмитне перевезення багажу і звільнення його від митного огляду), вільне пересування дипломатів і членів їхніх сімей на території іншої держави. До імунітетів дипломатичного представництва належать: недоторканість приміщень (будинку і земельної ділянки при ньому); імунітет від примусових дій стосовно майна і засобів пересування представництва; недоторканість кореспонденції; фіскальний (податковий) імунітет, а до дипломатичних привілеїв – право на безперешкодні зносини із своїм центром та іншими представництвами держави (в тому числі право на відправлення і приймання шифрованих телеграм); митні привілеї (звільнення від огляду багажу представництва); протокольні привілеї (право мати на будинку представництва прапор і герб своєї держави).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Дипломатичні привілеї та імунітети - Довідник з правознавства