Повітряне право

Повітряне право – сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов’язані з використанням повітряного простору. П. п. України має комплексний характер, оскільки містить норми державного права (встановлюється повний і виключний суверенітет України над її повітряним простором), адміністративного права (встановлюються порядок сертифікації і реєстрації повітряних суден і аеродромів, правила безпеки польотів), цивільного права (регулюється перевезення пасажирів і багажу, встановлюється цивільно-правова відповідальність перевізника за збереження багажу і вантажу, а також за шкоду, заподіяну пасажирам й іншим особам), трудового права (визначаються права членів екіпажу). Специфіка відносин щодо використання повітряного простору зумовила необхідність об’єднання відповідних правових норм в єдиному законодавчому акті – Повітряному кодексі України. Джерелом П. п. можуть бути й інші законодавчі акти, міжнародні договори і конвенції. Див. також Повітряний кодекс України.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Повітряне право - Довідник з правознавства